Eng


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Legutolsó módosítás dátuma:  2019.01.30.

I.)     Szolgáltató, általános adatok, elérhetőségek, ügyfélszolgálat

II.)    Általános Szerződési Feltételek hatálya

III.)   A Bubbles Önkiszolgáló Mosoda Hálózat működéséhez kapcsolódó definíciók

IV.)   A Bubbles Önkiszolgáló Mosoda Hálózat által nyújtott szolgáltatások

V.)    Szolgáltatás nyújtásának, igénybevételének helyszíne: Bubbles Önkiszolgáló mosoda hálózat üzletei

VI.)   Felhasználó/ Regisztrált felhasználó/Bubbles Regisztrált Felhasználói fiók

VII.)  Árak/ Fizetési módok, eszközök

VIII.) Számlázás

IX.)   Szolgáltatások igénybevételével, mosoda használatával kapcsolatos előírások, szabályok

X.)    Bubbles etikett és házirend

XI.)   Bubbles Foglalási Rendszer

XII.)  Franchise

XIII.) Reklamáció, hibabejelentés


I) Szolgáltató, általános adatok, elérhetőségek, ügyfélszolgálat

Szolgáltató neve: Bubbles International Zrt.
Székhely: 9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.
Cégjegyzékszám: 08-10 -001871
Adószám: 24786922-2-08
Levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. (Lurdy Ház), Zöld lépcsőház, II. emelet

Ügyfélszolgálat:
Telefonos ügyfélszolgálat (0-24): 06 1 506 0427
Online ügyfélszolgálat: info@bubbles.hu

Szolgáltató Internetes oldalának címe
www.bubbles.hu

Általános Szerződési Feltételek elérhető:
Szolgáltató internetes oldalán.

II.) Általános Szerződési Feltételek hatálya

A Bubbles International Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 9027 Győr Kandó Kálmán u. 11-13., cégjegyzékszáma: Cg. 08-10-001871; adószáma: 24786922-2-08; levelezési címe: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. (Lurdy Ház), Zöld lépcsőház, II. emelet., e-mail címe: info@bubbles.hu, továbbiakban: Bubbles), felhasználói, illetve valamennyi igénybe vevő részére a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Bubbles International Zrt. üzleteiben, a My.Bubbles.hu felületén, illetve a Bubbles Mobil Alkalmazásokon keresztül igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó alapvető jogokat és kötelezettségeket.

III.) A Bubbles Önkiszolgáló Mosoda Hálózat működéséhez kapcsolódó definíciók:

Bubbles Önkiszolgáló Mosoda Hálózat: A Bubbles International Zrt. és Franchise partnerei által üzemeltetett Bubbles Önkiszolgáló Mosodák összessége.

Mosoda/Üzlet: A Bubbles Önkiszolgáló Mosoda hálózat egysége, ahol fizikailag a mosás és/vagy szárítás igénybe vehető/felhasználható.

Önkiszolgáló mosoda: Az szolgáltatás igénybevétele a Felhasználó által önállóan történik. A Felhasználó önállóan helyezi be és veszi ki a szennyest a gépekből. A programkiválasztás, díjfizetés is a Felhasználó által történik az erre kialakított fizetőautomata segítségével.

Mosógépek: A háztartási mosógépekhez képest dupla (11 kg) illetve tripla (16 kg) kapacitású ipari mosógépek

Szárítógépek: 16 kg illetve 25 kg (tömegű) nedves ruha szárítására alkalmas ipari szárítógépek

Fizető automata: A Bubbles Önkiszolgáló Mosoda hálózat üzleteiben található terminál, melyen keresztül a regisztráció, személyes Bubbles fiók megtekintése, kívánt szolgáltatás kiválasztása, kifizetés (kedvezmények beváltása) és elindítása lehetséges, valamint az egyenlegfeltöltés funkció is elérhető.

Felhasználó/Ügyfél: Bubbles szolgáltatásait igénybe vevő jogi vagy 14. életévét betöltött természetes személy.

Regisztrált Felhasználó/Ügyfél: Azon Felhasználó/Ügyfél, aki a Bubbles rendszerében személyes felhasználói fiókot hoz létre. A felhasználói fiók létrehozható az üzletekben található fizető automatán, a my.bubbles.hu online felületén, illetve a Bubbles Mobil Alkalmazásokon keresztül.

My.Bubbles: A Bubbles online felülete, ahol a Felhasználók saját személyes fiókot tudnak létrehozni. Személyes fiókjukon keresztül bármikor meg tudják tekinteni az előzményeiket, tudnak online egyenleget feltölteni, előzetesen gépet foglalni, illetve számlát letölteni.

Bubbles Mobil Alkalmazás: A Bubbles Android illetve IOS Mobil Alkalmazása, mely regisztrált Felhasználók részére lehetővé teszi a Bubbles hálózatában az előre történő gépfoglalást illetve egyenlegfeltöltést, a mosodákra vonatkozó alapinformációk megtekintése mellett.

IV.) A Bubbles Önkiszolgáló Mosoda Hálózat által nyújtott szolgáltatások

A Bubbles, az általa működtetett Bubbles Önkiszolgáló Mosoda Hálózat egységeiben mosási, illetve szárítási szolgáltatást nyújt. Mindkettő felügyelet nélküli önkiszolgáló szolgáltatásnak minősül, ahol a Bubbles gépidőt és technológiát - előre meghatározott folyamatokkal és minőségben – nyújt a Felhasználók részére. A Felhasználó önállóan helyezi be és veszi ki a szennyest a gépekből, a programkiválasztás, díjfizetés is a Felhasználó által önállóan történik az erre kialakított fizetőautomatán keresztül. A mosási, illetve szárítási szolgáltatáson felül, az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódóan, a regisztrált Felhasználók további kényelmi szolgáltatásokat vehetnek igénybe az üzletekben, a my.bubbles.hu online felületen illetve a Bubbles Mobil Alkalmazásokon keresztül.

Mosási szolgáltatás leírása:

A Bubbles mosodáiban 11 kg töltőkapacitású (háztartási mosógépekhez képest dupla kapacitású) valamint 16 kg töltőkapacitású (háztartási mosógépekhez képest tripla kapacitású) ipari mosógépek állnak a Felhasználók rendelkezésére. A gépek igénybevételekor, a töltőtömeg mellett a mosandó ruhák, textíliák térfogatát is szükséges figyelembe venni.

A Bubbles mosógépei teljesen automatikusan adagolják a mosáshoz szükséges vegyszereket. A Bubbles mosógépeibe kifejezetten tilos saját mosószert illetve egyéb mosáshoz használatos tisztítószert adagolni.

A Bubbles a különböző mosási programokhoz az alábbi vegyszereket használja: Mosószer, zsíroldó, véroldó, semlegesítő, fertőtlenítő, öblítő – a programnak megfelelő arányú adagolásban.

Minden mosógépen a felhasználó 5 program közül választhat:

 • Fehér 60°
 • Színes 40°
 • Fehér 40°
 • Kényes 30°
 • Ágynemű 35°

Mosási programjaink megközelítőlegesen 30 percesek. A professzionális beállításoknak köszönhetően, a mosási programok gyorsabbak, de ettől függetlenül hatékonyabbak a háztartási mosógépekénél. A mosógépen jelzett idő (mosási idő) tájékoztató jellegű, kezdetkor a nettó mosási időt jelzi. A teljes mosási időtartam függ a textíliák vízfelvevő képességétől, a vízfeltöltési - és ürítési időtől is. A hátralévő időt a gép ezen adatok függvényében módosíthatja.

Bubbles fenntartja a jogot, hogy a technológiai beállításokat (programokat, mosási időket adagolásokat) illetve a vegyszereket (mennyiségben és minőségben) előzetes hozzájárulás kérése nélkül változtassa.

Mosási szolgáltatás igénybevétele:

A mosási szolgáltatás igénybevétele az alábbiak szerint történik:

 1. Hozott ruha- illetve textilmennyiségnek megfelelő kapacitású mosógép kiválasztása. Mosni kívánt szennyes gépbe történő behelyezése, majd az ajtó határozott mozdulattal való bezárása.
 2. A mosógépen található kis érintőkijelzőn a használni kívánt mosási program kiválasztása.
 3. Fizető automatánál – regisztrált Felhasználó esetében, először személyes Bubbles Felhasználói fiókba való belépés - majd megfelelő gép kiválasztása (amibe előzetesen berámolt)!
 4. Kiválasztott szolgáltatás árának kifizetése. Fizetéskor a következő fizetési módok választhatók: készpénzes fizetés, bankkártyával történő fizetés vagy - Regisztrált Felhasználók esetében - személyes felhasználói fiók egyenlegéről történő fizetés. Amennyiben a szolgáltatás kifizetése sikeresen megtörtént a kiválasztott program automatikusan elindul.
 5. Rövid edukációs videó megtekintése ITT.

Az előre beállított programok optimalizálva vannak a legjobb mosási eredmény elérése érdekében.

Figyelem!

 • A megfelelő mosási eredmény elérése érdekében nem szabad a gépeket a névleges kapacitásnál jobban megtölteni, illetve figyelembe kell venni a mosni kívánt ruha/textília térfogatát is. Ajánlás: Berámolás után kézfejének még be kell férnie a berámolt ruha/textília tetejére.
 • Bubbles nem vállal felelősséget a "túltöltés" –ből fakadó, nem megfelelő mosási eredményért
 • Felhasználó saját mosószert vagy bármilyen más vegyszert, nem helyezhet a mosógépbe! 
 • A fizető automata inaktív állapotban 2 perc után visszatér a kezdő oldalra. Ebből adódóan fontos, a fent leírtak megfelelő követése!
 • A kifizetés funkció 5 percig aktív. Utána törlődik a már kifizetett program, és újból szükséges indítani a tranzakciót (és fizetni).
 • A fizető automata adott Regisztrált Felhasználói fiókba belépve, 45 másodperc inaktivitás után kilép a fiókból és visszatér a kezdőoldalra.

Szárítási szolgáltatás leírása

A Bubbles mosodáiban 16 kilogramm és 25 kilogramm töltőkapacitású ipari szárítógépek állnak a Felhasználók rendelkezésére. A gépek a fent megjelölt tömegű nedves, megfelelően kicentrifugázott ruhák, textíliák szárítására alkalmasak. A szárítógépekbe történő berámolás előtt, fontos megvizsgálni a szárítandó ruhák, textíliák térfogatát is.

Fontos: A szárítási szolgáltatás esetében, a Bubbles meghatározott hőmérsékleten történő szárítási időt értékesít. A szárítógépek alapértelmezett szárítási időtartama 37 perc, amely tartalmazza a felmelegítési időt is. A 37 perces időtartam átlagos ruhaneműknél/textíliáknál és megfelelő töltöttségnél jellemzően elégséges a teljes szárításra. A Bubbles nem garantálja, hogy a 37 perces szárítás minden típusú ruhaneműnél/textíliánál elegendő a teljes szárításra. A szárítás hatékonysága függ a betöltött ruhaneműk/textíliák minőségétől, mennyiségétől, valamint a centrifugálás után visszamaradt nedvesség mértékétől.

Minden szárítógépen a Felhasználó 6 program közül választhat:

 • Extra kényes 65 °C
 • Közepesen kényes 70 °C
 • Kényes 75 °C
 • Normál 80 °C
 • Közepes és magas 85 °C
 • Magas 90 °C

Bubbles a programokon jelzett hőfokokat nem garantálja közvetlenül a szárítási idő megkezdésétől. A külső időjárási tényezők következményeképp a szárítási programok valós hőfoka kb. 10%-ban eltérhet az előírt hőfokoktól.

Bubbles fenntartja a jogot, hogy a technológiai beállításokat (programokat, szárítási időket, hőfokokat) előzetes hozzájárulás kérése nélkül változtassa.

Szárítási szolgáltatás igénybevétele:

A mosási szolgáltatás igénybevétele az alábbiak szerint történik:

 1. Nedves ruhaneműk/textíliák tömegének és térfogatának megfelelő szárítógép kiválasztása.
 2. Nedves ruhaneműk/textíliák kiválasztott gépbe történő behelyezése. Ajtó bezárása.
 3. A gépen található kijelzőn a +/- jel segítségével a kívánt hőfok kiválasztása.
 4. Fizető automatánál – regisztrált Felhasználó esetében, először személyes Bubbles Felhasználói fiókba való belépés - majd megfelelő gép kiválasztása (amibe előzetesen berámolás történt)!
 5. Kiválasztott szolgáltatás árának kifizetése. Fizetéskor a következő fizetési módok választhatók: készpénzes fizetés, bankkártyával történő fizetés vagy - Regisztrált Felhasználók esetében - személyes felhasználói fiók egyenlegéről történő fizetés. Amennyiben a szolgáltatás kifizetése sikeresen megtörtént a kiválasztott program automatikusan elindul.
 6. Rövid edukációs videónk megtekintése ITT.

Figyelem!

A szárítógépeket túltöltésére kiemelt figyelmet kell szentelni! Ne csak a töltőtömeget, hanem a szárítandó ruhák, textíliák térfogatát is figyelembe kell venni. A gépek túltöltése negatív hatással lehet a szárítás hatékonyságára, amiért Bubbles felelősséget nem vállal.

A szárítógépek magas hőfokon működnek. A ruhák kivételekor óvatosan kell eljárni, ügyelve hogy a gép illetve a szárított ruhaneműk vagy textíliák fémes vagy más könnyen átforrósodó részei forrók lehetnek.

Egyéb kényelmi szolgáltatások regisztrált felhasználók részére:

 • Előre történő gépfoglalási lehetőség (lásd a Bubbles Foglalási rendszer menüpontban)
 • Egyenlegfeltöltés (lásd a Bubbles Regisztrált Felhasználó menüpontban)
 • Számlaletöltés (lásd a Bubbles Regisztrált Felhasználó menüpontban)

V.)  Szolgáltatás nyújtásának, igénybevételének helyszíne: Bubbles Önkiszolgáló mosoda hálózat üzletei

Az üzletek felügyelet nélküli, önkiszolgáló üzemmódban működnek. Az üzletben zárt rendszerű kamerás megfigyelés és riasztórendszer működik, amely a vagyon-és balesetbiztosítást szolgálja. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra. A Társaság biztosítja, hogy ezen automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói Személyes Adatokkal – a kötelező jogszabályi előírásokat kivéve össze nem kapcsolhatók. Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 0-24 órában, megszakítás nélkül, üzemel. A felvételeket az üzletekben található digitális rögzítő egységek legfeljebb 3 munkanapig tárolják.

A berendezéseket mindenki saját felelősségére használhatja. A mosó- és szárítóberendezéseket 14. éven aluli kiskorú nem veheti igénybe, a mosodákban is kizárólag csak szülői felügyelet mellett tartózkodhat. A Bubbles nem vállal felelősséget az őrizetlenül hagyott, gépből vagy az üzlet bármely területéről történő esetleges lopásból adódó károkért. A hálózat üzleteiben, lehetőség szerint, játszósarok került kialakításra a kisgyermekek részére. A játszósarok használata kizárólag a Felhasználó felelőssége. A játszósarkot a rendeltetési módnak megfelelően megengedett csak használni. Gyermeket felügyelet nélkül hagyni tilos.

A Bubbles Önkiszolgáló Mosoda Hálózat üzletei:

Üzlet neve

irányító  száma

Üzlet címe

Üzemeltető

Cézár Ház

1133

Budapest Bessenyei utca 16.

Bubbles International Zrt.

Vaskapu

1097

Budapest Vaskapu utca 9.

Bubbles International Zrt.

Tél utca

1043

Budapest Tél utca 3-7.

Bubbles International Zrt.

Sun Palace

1036

Budapest Lajos utca 93-99.

Bubbles International Zrt.

Corvin

1082

Budapest Nagytemplom utca 33.

Bubbles International Zrt.

Király

1061

Budapest Paulay Ede utca 3.

Bubbles International Zrt.

Fehérvári

1116

Budapest Fehérvári út 168-178.

Bubbles International Zrt.

Boglár

1039

Budapest Boglár 3-5.

Bubbles International Zrt.

Kispest

1191

Budapest Fő utca 3.

Bubbles International Zrt.

Érd

2030

Érd Angyalka utca 1.

Bubbles International Zrt.

Baross

1203

Budapest Baross utca 5.

Bubbles International Zrt.

Nádorliget

1117

Budapest Nádorliget u. 5.

Bubbles International Zrt.

Bakancsos

1173

Budapest Bakancsos u. 5.

Bubbles International Zrt.

Jégpalota

1048

Budapest Homoktövis u. 1.

Bubbles International Zrt.

Újhegyi

1108

Budapest Újhegyi sétány 18.

Bubbles International Zrt.

Garay

1076

Budapest Garay tér 20.

Bubbles International Zrt.

Őszike

1039

Budapest Őszike u. 1.

Bubbles International Zrt.

Székesfehérvár

8000

Székesfehérvár József Attila út 2/e

Bubbles International Zrt.

Gazdagrét

1118

Budapest Törökugrató u. 2.

Bubbles International Zrt.

Csepel

1212

Budapest Rákóczi Ferenc út 144.

Bubbles International Zrt.

Flórián

1033

Budapest Flórián tér 6-9.

Bubbles International Zrt.

Szent Imre

1045

Budapest Szent Imre utca 1/a

Bubbles International Zrt.

Kiss János

1126

Budapest Kiss J. altábornagy u. 48/a

Bubbles International Zrt.

Gyöngyösi

1138

Budapest Gyöngyösi sétány 10.

Bubbles International Zrt.

Erzsébet királyné

1145

Budapest Erzsébet királyné útja 30/a

Bubbles International Zrt.

Ond vezér

1144

Budapest Ond vezér útja 34.

Bubbles International Zrt.

Illyés

1152

Budapest Illyés utca 2-4.

Bubbles International Zrt.

Győr

9027

Győr Gerence utca. 29-31.

Bubbles International Zrt.

Kecskemét

6000

Kecskemét Petőfi Sándor u. 12.

Bubbles International Zrt.

Székesfehérvár

8000

Székesfehérvár Tolnai utca 40-42.

Bubbles International Zrt.

Sopron

9400

Sopron Selmeczi utca 15-17.

H és H Mosoda Kft.

Szeged

6722

Szeged Mérey utca 13/b

Clean Clothes Kft.

Szeged

6723

Olajbányász tér 7.

Clean Clothes Kft.

Pécs

7624

Pécs Rókus utca 3/1

Jackal Kft.

Debrecen

4031

Debrecen Kishegyesi út 1-11.

Frendo Norma Bt.

Nyíregyháza

4400

Nyíregyháza Vay Ádám krt. 4-6.

TCSTP RED Kft.

Veszprém

8200

Budapesti út 75.

Dobó Pál egyéni vállalkozó

VI.) Felhasználó/ Regisztrált felhasználó/Bubbles Regisztrált Felhasználói fiók

Felhasználó: minden olyan jogi vagy 14. életévét betöltő természetes személy, aki igénybe veszi a Bubbles szolgáltatásainak valamelyikét.

Regisztrált Felhasználó: Azon jogi vagy 18. életévét betöltött természetes személy, aki a Bubbles rendszerében személyes felhasználói fiókot hoz létre és ezzel egyidejűleg elfogadja a jelen ÁSZF regisztrációra és a regisztrált felhasználói fiókra vonatkozó szabályozását, valamint a Bubbles regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelési szabályzatát. Regisztrált felhasználóinak a Bubbles árkedvezményt, illetve számos kényelmi szolgáltatást nyújt.

Regisztrált Felhasználói fiók: A regisztráció során, a regisztrációra jogosult Bubbles Felhasználó által létrehozott, személyes Bubbles fiók. A személyes Bubbles Felhasználói fiók tulajdonosa kizárólagosan az a Bubbles Felhasználó, aki regisztrációjával generálta a fiókot. A felhasználói fiók létrehozható az üzletekben található fizető automatán, a my.bubbles.hu online felületén, illetve a Bubbles Mobil Alkalmazásokon keresztül. Regisztráció után, az egyedi azonosítóval (Monogram) illetve PIN kóddal a Bubbles Felhasználói fiók bármelyik fent említett platformon keresztül elérhető a fióktulajdonos számára.

Regisztráció: Regisztráció révén a Felhasználó a listaárhoz képest kedvezményesebb áron használhatja a Bubbles szolgáltatásait. Emellett további kényelmi szolgáltatások igénybevételére is jogosulttá válik. – ha ezeket Regisztrációs Felhasználói fiókjába belépve veszi igénybe. Regisztrációra lehetőség van a Bubbles üzletekben található fizető automatán, a my.bubbles.hu online felületén, illetve a Bubbles Mobiltelefonos Alkalmazásokon (Android, IOS) keresztül. A regisztráció során a Felhasználónak meg kell adnia néhány személyes adatát (név, telefonszám, születési év és e-mail cím), ezenfelül egyéb személyes adatok opcionálisan kitölthetőek. Regisztráció alkalmával minden Felhasználó egyedi azonosítót (Vezetéknév és keresztnév 2-2 betűjéből álló monogram) és pin kódot kap a fiókjához. Ezekkel az adatokkal lehetséges a későbbiekben a Bubbles Regisztrált Felhasználói fiókba való belépés. PIN kód elfelejtése esetén, PIN kód emlékeztető kérése lehetséges. Ehhez a monogram és regisztrált e-mail címe megadása szükséges, majd a Bubbles ennek megfelelően elküldi a PIN kódot a megadott e-mail címre.

 • A Bubbles Regisztrált Felhasználók részére elérhető kényelmi szolgáltatások:

A kényelmi szolgáltatások bármelyikének igénybevételére abban az esetben válik jogosulttá a Regisztrált Felhasználó, ha ezeket saját személyes Bubbles Felhasználói Fiókjába belépve veszi igénybe vagy rendeli meg.

 1. Szolgáltatások személyes Bubbles fiók egyenlegről történő kifizetése

Abban az esetben, ha a Regisztrált Felhasználó Bubbles fiókjának egyenlegén rendelkezik a mosási és/vagy szárítási szolgáltatások kifizetéséhez szükséges összeggel, a szolgáltatás(ok) ára fizethető az egyenleg terhére az üzletben található fizető automatán keresztül. Ha nem rendelkezik megfelelő egyenleggel, fizethet készpénzzel is, vagy helyben lehetősége nyílik egyenlegfeltöltésre is, a fizető automatán keresztül.

Abban az esetben, ha a Regisztrált Felhasználó foglalási szolgáltatást vesz igénybe a My.Bubbles.hu online felületén vagy a Bubbles Mobil Alkalmazások valamelyikén, az előzetesen lefoglalt mosás(ok) és/vagy szárítás(ok) összege a foglalással egyidőben, a személyes Bubbles Regisztrált Felhasználói fiók egyenlegéről kerül(nek) levonásra. A foglalási szolgáltatás igénybevételéhez a személyes Bubbles Regisztrált Felhasználói fiók egyenlegén rendelkezni kell legalább a foglalni kívánt szolgáltatás(ok) árának összegével.

Ha a Regisztrált Felhasználó nem rendelkezik elégséges egyenleggel, abban az esetben a szolgáltatások kiválasztása előtt egyenlegfeltöltésre van lehetősége.

Fontos:

 • Regisztrált Bubbles Felhasználók esetében, készpénzes fizetés esetén, a visszajáró összege nem kerül kifizetésre, hanem a Regisztrált Felhasználó személyes Bubbles fiókjának egyenlegére kerül feltöltésre.
 • A személyes Bubbles Regisztrált Felhasználói fiók egyenlegét csak és kizárólag a Bubbles Felhasználói Fiók tulajdonosa használhatja. A Bubbles fiók egyenlegének elévülésére, törlésére vonatkozó feltételeket lásd a Regisztráció érvényessége, törlése és megszűnése
 1. Bubbles Fiók egyenlegfeltöltés

A Bubbles Regisztrált Felhasználóinak lehetősége nyílik személyes Regisztrált Felhasználói Fiókjuk egyenlegének feltöltésére. Az egyenlegfeltöltésre a következő platformokon keresztül van lehetőség:

 • Üzletekben található fizető automatákon keresztül:

Ebben az esetben az egyenlegfeltöltés az „egyenlegfeltöltés” menüpontra kattintva, csak és kizárólag készpénzzel történik, és tetszőleges összeg kerülhet feltöltésre. A fizetőautomata egyenlegfeltöltéshez az alábbi címleteket fogadja el:

 • fémpénz: 10, 20, 50, 100 és 200 forintos érmék
 • Bankjegyek: 500, 1000, 2000, 5000, 10000 és 20000 forintos címletek

A befizetett összeg azonnal jóváírásra kerül a Regisztrált Felhasználó Bubbles fiókjának egyenlegére.

 • A My.Bubbles.hu online felületén keresztül:

ebben az esetben az egyenlegfeltöltés, az „Egyenlegfeltöltés” menüpontra kattintva, online bankkártyás fizetéssel történik. A bankkártyás fizetés Braintree, PayPal, Comodo és MKB Bank rendszerein keresztül zajlik. A Felhasználó ez esetben az alábbi tételekben tud egyenlegére feltölteni:

 • 2000, 5000, 10000, 20000 és 50000 forint

A bankkártyás fizetési folyamatban az internetes vásárlás esetleges banki költségeiről érdeklődjön kártyakibocsátó bankjánál. Bankkártyás feltöltés esetén, a fizetés után azonnal jóváírásra kerül az összeg a regisztrált felhasználói fiók egyenlegén.

 • A Bubbles Mobil Alkalmazásokon keresztül:

 Mind a Bubbles Android, mind a Bubbles IOS alkalmazásokon az „Egyenlegfeltöltés” menüpontra kattintva, tud egyenlegére bankkártyával pénzt feltölteni. A bankkártyás fizetés Braintree, PayPal, Comodo és MKB Banrendszerein keresztül történik. Itt a felhasználó az alábbi tételekben tud egyenlegére feltölteni:

 • 2000, 5000, 10000, 20000 és 50000 forint

A bankkártyás fizetési folyamatban az internetes vásárlás esetleges banki költségeiről érdeklődjön kártyakibocsátó bankjánál. Bankkártyás feltöltés esetén, a fizetés után azonnal jóváírásra kerül az összeg a Regisztrált Felhasználó Bubbles fiókjának egyenlegére.

Fontos:

Az üzletekben található fizető automatákon, a my.bubbles.hu online felületén vagy a Bubbles Mobil Alkalmazásokon keresztül a személyes Regisztrált Felhasználói Fiókba feltöltött egyenleg a Bubbles Önkiszolgáló Mosoda hálózat bármely magyarországi mosodájában felhasználható. Az elérhető egyenleg értéke készpénzre nem váltható és a személyes Regisztrált Felhasználói fiók törléséig elérhető (Lásd: Regisztráció érvényessége, törlése és megszűnése pont.)

 1. Foglalás

A Bubbles Regisztrált Felhasználóinak lehetősége nyílik a Bubbles különböző mosási és szárítási szolgáltatásainak (gépeinek) előre történő foglalására. A foglalási szolgáltatás elérhető a My.Bubbles.hu online felületén, illetve a Bubbles Mobil Alkalmazásokon keresztül. Részletes leírás és ÁSZF a Bubbles Foglalási Rendszer pontban.

 1. Számlaletöltési lehetőség

A Bubbles Regisztrált Felhasználóinak lehetősége nyílik arra, hogy letöltsék saját elektronikus ÁFÁ-s számláikat. Ennek a szolgáltatásnak az igénybevételére csak és kizárólag a My.Bubbles.hu online felületén van lehetőség.

Fontos:

 • 30 napnál régebbi tételekről nem áll módunkban számlát kiállítani!
 • A My.Bubbles.hu-n vagy a Bubbles Mobil Alkalmazások valamelyikén keresztül előre foglalt szolgáltatások tekintetében online számlaletöltésre nincs lehetőség. A számlaigényeket a szamla@bubbles.hu címre szükséges megküldeni.
 • Regisztrált Bubbles Felhasználói Fiók használata és Felelősségvállalás

A Regisztrált Bubbles Felhasználói fiókot, kizárólag annak tulajdonosa (a fiókot saját valós adataival létrehozó jogi vagy 18. életévét betöltött természetes személy) vagy a tulajdonos által megjelölt személyek használhatják. Amennyiben a Regisztrált Felhasználói fiókkal visszaélés történik, a Bubbles eljárást kezdeményezhet.

A Bubbles nem vállal felelősséget a jogtalanul megszerzett belépési adatok jogtalan felhasználásából eredő károkért.

A Regisztrált Bubbles Felhasználói fiókkal kapcsolatos előnyök, engedmények módosítása, szüneteltetése, felfüggesztése, megszüntetése. Személyes Felhasználói egyenlegek érvényességének határideje

A Regisztrált Bubbles Felhasználói fiók visszavonásig van érvényben. A Regisztrált Felhasználói Fiók törlését kezdeményezheti maga a fiók tulajdonosa vagy a Bubbles.

 • Bubbles részéről történő módosítás, szüneteltetés, törlés
 1. A Bubbles, a Regisztrált Bubbles Felhasználói Fiókhoz kapcsolódó kedvezmény- és előnyrendszert bármikor jogosult módosítani, szüneteltetni, vagy felfüggeszteni előzetes hozzájárulás kérése nélkül.
 2. Bubbles, a Regisztrált Bubbles Felhasználói Fiókhoz kapcsolódó kedvezmény- és előnyrendszer megszüntetéséről szóló közleményt a megszüntetést megelőzően legalább 60 nappal - a bubbles.hu-n, a my.bubbles.hu-n és a Bubbles üzletekben jól láthatóan kihelyezi. A közleménynek tartalmaznia kell a megszűnés lényeges feltételeit és a Regisztrált Bubbles Felhasználói fiókon lévő egyenlegek beváltásának végső határidejét.
 3. Adott Regisztrált Bubbles Felhasználói fiók törlését kezdeményezheti a Bubbles, abban az esetben, ha a fiók tulajdonosa nem tartja be a Regisztrált Bubbles Felhasználói Fiók használatára vonatkozó előírásokat. Bubbles ekkor a regisztrációhoz megadott e-mail címre tájékoztatást küld a Regisztrált Felhasználói fiók tulajdonosának a törlés tényéről. A Bubbles a levél elküldésétől számított 10 munkanapon belül törli a Regisztrált Felhasználói fiókot.
 4. A Bubbles az 1 évnél (365 napnál) régebben nem használt Regisztrált Felhasználói fiók egyenlegét tárgyév december 31. napján törli. A törlést követően, a Regisztrált Felhasználó már nem használhatja fel egyenlegét. Bubbles törlés előtt legalább 1 hónappal a regisztrációhoz megadott e-mail címre tájékoztatást küld a Regisztrált Felhasználói fiók tulajdonosának a törlés tényéről.
 • Regisztrált Felhasználó részéről történő törlés igénylése:
 1. A Regisztrált Felhasználói Fiók tulajdonosa a regisztráció törlését az adatkezelési szabályzatban leírtak alapján, az info@bubbles.hu e-mail címre küldött levéllel kezdeményezheti. A regisztráció törlése 10 munkanapon belül történik meg.


VII.) Árak/ Fizetési módok, eszközök

 • Árak

A Bubbles aktuálisan érvényes árai megtalálhatóak a bubbles.hu/arlista oldalon, a Facebookon (www.facebook.com/pg/BubblesDesignLaunderette/notes) illetve az üzletekben található kommunikációs felületeken. A Bubbles kommunikációs felületein megjelenített összegek, minden esetben a bruttó árakat jelölik.

Alapárai tekintetében a Bubbles 2 eltérő árazást különböztet meg:

 • Listaár: Regisztrált Felhasználói fiókkal nem rendelkező Felhasználók részére
 • Regisztrált Felhasználói ár: Regisztrált Felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználóinak (a kedvezményes ár abban az esetben vehető igénybe, ha Regisztrált Felhasználói fiókjába belépve veszi igénybe vagy rendeli meg a szolgáltatást)

A Bubbles fenntartja a jogot, hogy mind a listaárakat, mind a regisztrált felhasználói árakat előzetes egyeztetés és közlés nélkül változtassa.

Bubbles fenntartja a jogot, hogy a listaárhoz illetve a regisztrált felhasználói árhoz képest további kedvezményeket alkalmazzon a teljes ügyfélkörre vagy az általa szabadon megszabott ügyfélbázisra vonatkozóan. Az kedvezmény nyújtható közvetlen árkedvezménnyel vagy kupon- beváltáshoz kötve, illetve bármilyen más, a Bubbles által lefejlesztett eszközön keresztül.

A szárítási programok tekintetében a Bubbles szárítási időt értékesít. Az aktuálisan érvényben lévő szárítási programok 37 perc szárítási időt értékesítenek az Felhasználók részére.

Fizetési módok, eszközök

A Bubbles hálózatának üzleteiben, a my.bubbles.hu online felületén, illetve a Bubbles Mobil Alkalmazásokon a következő fizetési eszközök használhatók fel:

Bubbles hálózat üzleteiben

Készpénz:

A Bubbles hálózat üzleteiben található fizető automatánál lehetőség nyílik a szolgáltatások készpénzzel történő kifizetésére, illetve a készpénzzel történő egyenlegfeltöltésre is.

Fizetésnél felhasználható:

 • 10, 20, 50, 100, 200 forintos érmék
 • 500, 1000, 2000 forintos bankjegyek

Egyenlegfeltöltéshez felhasználható:

 • 10, 20, 50, 100, 200 forintos érmék
 • 500, 1000, 2000, 5000, 10000 és 20000 forintos bankjegyek

 Fontos:

 • Nem regisztrált felhasználók esetében, a fizető automata maximum 1000 forintig ad vissza.
 • Regisztrált felhasználók esetében, a visszajáró a regisztrált felhasználó Bubbles fiókjának egyenlegére kerül átvezetésre
Bankkártya

A Bubbles hálózat üzleteiben található fizető automatánál lehetőség nyílik a szolgáltatások bankkártyával történő kifizetésére. Elfogadottak a következők:

 • Chip-es bankkártyával történő fizetés
 • Paypass érintés nélküli bankkártyás technológián keresztül történő fizetés
 • PayWave érintés nélküli bankkártyás technológián keresztül történő fizetés

Fontos:

A hálózat üzleteiben bankkártyás egyenlegfeltöltésre nincs mód.

 1. Regisztrált felhasználói fiók egyenlegéről történő fizetés

Regisztrált felhasználók esetében, ha rendelkeznek Bubbles fiókjuk egyenlegén legalább az igénybe venni kívánt szolgáltatás összegével

 1. Egyenlegfeltöltéshez felhasználható:
  1. 10, 20, 50, 100, 200 forintos érmék
  2. 500, 1000, 2000, 5000, 10000 és 20000 forintos bankjegyek

My.Bubbles.hu online felületén:

Regisztrált Felhasználóknak lehetőségük van a bankkártyával történő egyenlegfeltöltésre. A bankkártyás fizetés Braintree, PayPal, Comodo és MKB Bank  rendszerein keresztül történik. Itt a felhasználó az alábbi tételekben tud egyenlegére feltölteni: 2000, 5000, 10000, 20000 és 50000 forint.

Illetve, az ezen a felületen igénybe vehető foglalási szolgáltatásnál, a szolgáltatás ára foglaláskor fizetendő, és ezen összeg a Regisztrált Felhasználó Bubbles fiókjának egyenlegéről kerül levonásra.

Bubbles Mobil Alkalmazások:

Regisztrált felhasználóknak lehetőségük van a bankkártyával történő egyenlegfeltöltésre. A bankkártyás fizetés Braintree, PayPal, Comodo és MKB Bank  rendszerein keresztül történik. Itt a felhasználó az alábbi tételekben tud egyenlegére feltölteni: 2000, 5000, 10000, 20000 és 50000 forint

Illetve, az ezen a felületen igénybe vehető foglalási szolgáltatásnál, a szolgáltatás ára foglaláskor fizetendő, és ezen összeg a Regisztrált Felhasználó Bubbles fiókjának egyenlegéről kerül levonásra.

VIII.)   Számlázás

A Bubbles, a Bubbles hálózaton belül igénybe vett szolgáltatásokról elektronikus ÁFA-s számlát állít ki.

Számlaigénylés menete

 • Nem Regisztrált felhasználóként:

A számlaigényt emailben, a szamla@bubbles.hu e-mail címre szükséges elküldeni. Ez esetben az e-mail-nek tartalmaznia kell a megfelelő számlázási adatokat (név, cím, kézbesítési e-mail cím), illetve csatolva a hivatkozott szolgáltatás blokkját. Ha a számlaigénylő blokkal nem rendelkezik, abban az esetben az igénybe vett szolgáltatás részleteit szükséges megadni (hely, idő, szolgáltatás, gép).

Regisztrált felhasználóként:

 • A My.Bubbles.hu felületéről, a személyes Bubbles regisztrált felhasználói fiókba belépve, egyszerűen letölthetők az igénybe vett szolgáltatásra vonatkozó elektronikus ÁFÁ-s számlák.
 • A számlaigény emailben is elküldhető a szamla@bubbles.hu e-mail címre. Ez esetben az e-mail-nek tartalmaznia kell a megfelelő számlázási adatokat (név, cím, kézbesítési e-mail cím), illetve csatolni szükséges a hivatkozott szolgáltatás blokkját. Ha a számlaigénylő blokkal nem rendelkezik, az igénybe vett szolgáltatás részleteit szükséges megadni (hely, idő, szolgáltatás, gép).
 • Foglalási szolgáltatás esetében, a szolgáltatás igénybevétele után, e-mailben, a szamla@bubbles.hu e-mail címre küldheti el számlaigényét. Ekkor a számlázási adatok mellé, az előre foglalt szolgáltatás részleteit szükséges az emailben elküldeni.

Fontos: A Bubbles 30 napnál régebbi tételekről semmilyen esetben nem tud számlát kiállítani! Érvényes ez az emailben megküldött számlaigényekre illetve a my.bubbles.hu felületén letölteni kívánt számlákra egyaránt.

IX.)Szolgáltatások igénybevételével, mosoda használatával kapcsolatos előírások, szabályok

A Bubbles önkiszolgáló, személyzet nélküli mosodahálózatot üzemeltet a működési engedélyben foglalt előírások és az irányadó jogszabályok pontos betartásával, a folyamatos szükséges karbantartás elvégzése mellett. A Felhasználók – jogi vagy 14. életévüket betöltött természetes személyek - a fentiek figyelembevételével, a Bubbles mosodákat csak saját felelősségükre használhatják – ezt a Bubbles mosodába való belépéskor nyugtázzák, és belépésükkel hozzájárulásukat adják. Bubbles minden elvárhatót megtesz a Felhasználók megfelelő tájékoztatása érdekében. Ebből a célból – ahol szükséges - tájékoztató feliratokkal látja el a helyiséget a szolgáltatás igénybevételének megkönnyebbítése érdekében.

A Bubbles hálózat üzleteiben 14 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelet mellett tartózkodhat, a szolgáltatásokat igénybe nem veheti.

 1. Bubbles nem felelős az mosodákban hagyott és/vagy ott elvesztett és/vagy ellopott tárgyakért. Felsorolt okokból kifolyólag kártérítés fizetésére nem kötelezhető.
 2. Bubbles nem vonható felelősségre a hálózat mosodáiban tartózkodó személyek magaviseletéért, a Bubbles használatával kapcsolatos előírások, szabályok; a Bubbles etikett, házirend betartatásáért.
 3. Bubbles megtesz minden szükséges óvintézkedést a titoktartás érdekében, mind az Ügyfelet, mind a nálunk mosott ruhákat, textíliákat illetően.
 4. Felhasználó köteles a ruhákon/textileken található címkék Bubbles szolgáltatásainak használata előtt történő ellenőrzésére. Bubbles nem felel a tisztítandó ruhaneműk, textíliák címkéjének ellenőrzéséért, a nem előírásnak megfelelő mosásból/szárításból eredő károkért.
 1. Bubbles fenntartja magának a jogot, hogy visszautasítsa bármely ruhanemű, textília tisztítását.
 1. A Bubbles hálózat gépeiben tilos az állatszőrös textilek mosása és/vagy szárítása. Ezen előírás be nem tartása következtében a Bubbles hálózat gépeiben, rendszerében okozott károkért Felhasználó felelősségre vonható.
 1. A Bubbles hálózat gépeiben tilos a szőnyegek mosása és/vagy szárítása. Ezen előírás be nem tartása következtében a Bubbles hálózat gépeiben, rendszerében okozott károkért Felhasználó felelősségre vonható.
 2. A mosó- és szárítógépekbe tilos bármilyen személy, élő állat, étel, ital, gyúlékony vagy robbanó anyag, illetve egyéb nem ruha és textil behelyezése. Ezen előírás be nem tartása következtében a Bubbles hálózat gépeiben, rendszerében okozott károkért Felhasználó felelősségre vonható.
 1. A Felhasználó vállalja, hogy csak mosható/szárítható ruhaneműket, textíliákat helyez a Bubbles gépeibe, berendezéseibe. A Felhasználó felel az összes a Bubbles gépeiben/berendezéseiben okozott kárért, melyet a gondatlanságból a gépekbe/berendezésekbe került tárgy okoz. Bubbles nem vonható felelősségre az ilyen körülmények között mosott/szárított ruhaneműkben, textíliákban vagy a nem mosható/szárítható tárgyban okozott károkért, illetve a mosás/szárítás minőségéért.
 2. Bubbles nem garantálja az összes folt és szennyeződés eltávolíthatóságát. Foltok és erős szennyeződések a Bubbles gépeiben történő mosás előtt előzetes, specifikus kezelést igényelhetnek.
 3. Bubbles nem vonható felelősségre azokban a ruhákban esett károkért, amelyek eresztik a színüket vagy összemennek egy mosás során, a Felhasználó által a nem a címkén előírtaknak megfelelő program kiválasztásából vagy egyéb előírás be nem tartásából eredendő okokból kifolyólag.
 4. Bubbles nem vonható felelősségre mosott/szárított ruhaneműk, textíliák normál elhasználódásáért, zsugorodásáért vagy szakadásáért.
 5. Bubbles nem vonható felelősségre a "különleges ellátást" igénylő, illetve kényes ruhadarabok esetleges sérüléséért, amelyeket különös figyelemmel kell tisztítani.
 6. A Bubbles hálózatában lévő Fizető automatákat csak és kizárólag a használati utasításokat, a leírásokat, illetve a gépen elhelyezett kiírásokat követve engedélyezett használni. Bubbles nem vonható felelősségre és nem kötelezhető kártérítés fizetésére a nem megfelelő használatból eredő felhasználói károkért. Felhasználó felelősségre vonható a fizető automatában (vagy közvetetten a Bubbles más berendezésében - a Felhasználó nem előírásnak megfelelő használatából eredő károkért.)

X.)  Bubbles etikett és házirend

 1. Az üzletben videókamerás megfigyelőrendszer működik. A felvételek az adatkezelési szabályzatban leírtaknak megfelelően, a törvényi szabályozást betartva kerülnek tárolásra.
 2. Mindennemű rongálás, károkozás, a mosoda berendezéseinek/szolgáltatásainak nem rendeltetésszerű használata, harmadik felet egyértelműen zavaró magatartás rendőrségi feljelentést von maga után!
 3. A Bubbles hálózat üzleteiben csak a szolgáltatás igénybevétele céljából és ideje alatt engedélyezett bent tartózkodni. Illetéktelen bent tartózkodás esetén, Bubbles jogosult a vele szerződéses viszonyban álló biztonsági szolgálat szolgáltatásait igénybe venni, aki az ilyen esetekben meghatározott törvényi előírásoknak megfelelően jogosult eljárni.
 4. A Bubbles hálózat üzleteiben ingyenes wifi szolgáltatás működik a WifiZone rendszerén keresztül. A wifi hálózathoz való kapcsolódás lépései megtalálhatóak a mosodákban kihelyezett használati utasításokon.
 5. A Bubbles hálózat non-stop nyitva tartó üzleteiben éjjel sms beléptető rendszer működik. A beléptető készülék mellett található leírás tartalmazza a használati utasításokat. Bemenet után, illetve kifelé jövet bizonyosodjon meg arról, hogy az ajtót bezárta! Illetéktelen személyeket nem engedjen be maga után!
 6. A Bubbles hálózat nem non-stop nyitva tartó üzleteiben az utolsó gépindítás a zárás előtt 1 órával lehetséges.
 7. A Bubbles hálózat nem non-stop nyitva tartó üzleteiben, záróra után az üzletben tartózkodni tilos. E pont megszegése rendőri feljelentést von maga után.
 8. A Bubbles hálózat üzleteiben alkohol és étel fogyasztása tilos!
 9. A Bubbles hálózat mosodáiban és a bejárat 5 méteres körzetén belül hatóságilag tilos a dohányzás!
 10. A Bubbles hálózat üzleteiben a kulturált viselkedés, a rendre és tisztaságra való odafigyelés előírás!
 11. A Bubbles hálózat üzleteiben a szolgáltatások igénybevétele csak a használati utasításoknak, az előírásoknak, illetve a gépeken elhelyezett tájékoztató anyagoknak megfelelően engedélyezett!
 12. Az üzletek kommunikációs felületein, illetve a gépeken található előírások betartása kötelező érvényű!
 13. A Bubbles hálózatában regisztrált felhasználók részére lehetőség van a gépek előre történő foglalására (lásd: Foglalási rendszer menüpont). A foglalt időpontban (+10 perc) az adott, előre lefoglalt gépet csak az azt előre lefoglaló regisztrált felhasználó tudja elindítani. Abban az esetben, ha nem történt előre foglalás, a gépek igénybevételére vonatkozóan az érkezési sorrend van érvényben.
 14. Foglalás esetén, az adott gép, az azt előre lefoglaló regisztrált felhasználó által csak és akkor vehető igénybe a foglalt időpont előtt (maximum 40 perccel), ha a gép nincs használatban.
 15. Az adott gépre vonatkozó foglalást a foglalt időponthoz képest maximum + 10 percig lehet felhasználni. Utána a foglalás automatikusan törlésre kerül – a megfelelő következményekkel. (lásd: Foglalási rendszer menüpont)
 16. A mosási vagy szárítási szolgáltatás igénybevétele után, a lehető leghamarabb szabaddá kell tenni és át kell adni a gépet a következő Felhasználónak.
 17. Ha a lejáró mosást vagy szárítást elindító Felhasználó nem tartózkodik az üzletben a program lejártakor, a gépből a ruhák, textilek kirámolhatók egy, az üzletben található fehér szennyes dobozba, olyan formában, hogy a tulajdonosa később megtalálja őket.
 18. A Bubbles hálózat üzleteiben található hajtogatási célra fenntartott asztalon, csak és kizárólag a mosásra szánt (állapotuktól függően), illetve a tiszta ruhák/textilek helyezhetők el.
 19. A Bubbles hálózat kanapéi csak és kizárólag a mosási és/vagy szárítási szolgáltatás igénybevétele alatt használhatók - a rendeltetésszerű használat előírásainak megfelelően.

XI.) Bubbles Foglalási Rendszer

A Bubbles lehetővé teszi meghatározott platformjain keresztül a Bubbles önkiszolgáló mosoda hálózat által nyújtott mosási, illetve szárítási szolgáltatás előzetes, konkrét időpontra és helyszínre történő lefoglalását.

A Bubbles foglalási rendszer igénybevételére jogosult Felhasználó:

Minden, a Bubbles Önkiszolgáló mosoda hálózatában érvényes regisztrált felhasználói fiókkal rendelkező természetes vagy jogi személy. Mindazonáltal, a Bubbles foglalási rendszer igénybevételére jogosult Felhasználók közül csak azok részére válik lehetővé a sikeres foglalás a Bubbles foglalási rendszerén belül, akik érvényes Bubbles felhasználói fiókjuk egyenlegén rendelkeznek legalább a foglalni kívánt szolgáltatás árának megfelelő összeggel.

A Bubbles foglalási rendszerét az alábbi platformokon keresztül veheti igénybe a foglalási rendszer igénybevételére jogosult ügyfél:

my.bubbles.hu online felület: az ügyfél az érvényes Bubbles fiókjához tartozó belépési adatokkal (monogram és Pin kód) tud az általa kiválasztott tetszőleges üzletben, a kívánt dátumra és időpontra szolgáltatást foglalni

Bubbles mobiltelefonos alkalmazás - Android vagy iOS operációs rendszerrel működő készülékekre telepíthető hivatalos Bubbles applikáció: az ügyfél, az érvényes Bubbles fiókjához tartozó belépési adatokkal (monogram és Pin kód) tud az általa kiválasztott tetszőleges üzletben, a kívánt dátumra és időpontra szolgáltatást foglalni.

A Bubbles foglalási rendszerben résztvevő önkiszolgáló mosoda hálózat üzletei:

A my.bubbles.hu online felületen, illetve a Bubbles mobiltelefonos alkalmazásban, mint a Bubbles foglalási rendszerében résztvevő mosoda-ként feltüntetett mosodák. Bubbles fenntartja a jogot, hogy a Bubbles foglalási rendszerben résztvevő mosodák listáját időszakosan vagy akár végleges jelleggel, a Bubbles foglalási rendszer igénybevételére jogosult ügyfelek előzetes tájékoztatása nélkül is módosíthassa.

A Bubbles foglalási rendszerén keresztül foglalható Bubbles szolgáltatások:

Mosási szolgáltatás

 • kisgép (dupla, 11 kg kapacitású gép) foglalása
 • nagygép (tripla, 16 kg kapacitású gép) foglalása

Szárítási szolgáltatás

 • kisgép (16 kg kapacitású gép) foglalása
 • nagygép (25 kg kapacitású gép) foglalása

A Bubbles foglalási rendszer igénybevételével kapcsolatos időbeli szabályok:

Legkorábbi foglalási időpont meghatározása

my.bubbles.hu online felületen keresztül történő foglalásnál: a Bubbles foglalási rendszer igénybevételére jogosult ügyfél leghamarabb a foglalás végrehajtásának időpontjától számított 3 órával előre tud időpontot foglalni

A Bubbles mobiltelefonos alkalmazáson keresztül: a Bubbles foglalási rendszer igénybevételére jogosult ügyfél leghamarabb a foglalás végrehajtásának időpontjától számított 3 órával előre tud időpontot foglalni

Legtávolabbi foglalási időpont meghatározása

my.bubbles.hu online felületen keresztül történő foglalásnál: a Bubbles foglalási rendszer igénybevételére jogosult ügyfél a foglalás végrehajtásának időpontjától számítottan maximum 2 hétre előre tud időpontot foglalni

A Bubbles mobiltelefonos alkalmazáson keresztül: a Bubbles foglalási rendszer igénybevételére jogosult ügyfél számára a foglalás végrehajtásától számított legtávolabbi időpontra vonatkozólag nincs korlátozás.

Fontos: A Foglalást végző Felhasználó a foglalási időpont előtt 40 perccel és a foglalás időpont utána 10 percig csak és kizárólag a foglalt gépet tudja elindítani! Amíg bármilyen foglalása érvényben van ebben az idősávban (legyen mosás vagy szárítás) csak a foglalt gép elindítása után tud bármilyen más szolgáltatást igénybe venni.

Díjszabás

Foglalási díj: A foglalásnak, mint a Bubbles által nyújtott kényelmi szolgáltatásnak, jelenleg külön, az előre lefoglalt szolgáltatás árának összegén felüli díja nincs. Ellenben Bubbles fenntartja a jogot, hogy a későbbiekben, akár a Bubbles foglalási rendszer igénybevételére jogosult ügyfelek előzetes tájékoztatása nélkül is, a fent definiált foglalás díját bevezesse.

Foglalt szolgáltatás árának kiegyenlítése: A Bubbles foglalási rendszerén keresztül foglalt szolgáltatás ára, a foglalás végrehajtásának időpontjában, a foglalást végző, foglalásra jogosult ügyfél érvényes Bubbles fiókjának egyenlegéről kerül levonásra. Abban az esetben, ha a foglalásra jogosult, foglalást végző ügyfél Bubbles fiókjának egyenlegén nincsen legalább a foglalni kívánt szolgáltatás árával megegyező összeg, az ügyfél köteles a foglalást megelőzően a Bubbles fiókjának egyenlegét megfelelő összeggel feltölteni. Egyenlegének feltöltésére lehetősége nyílik a Bubbles foglalási rendszer igénybevételére alkalmas platformok bármelyikén az egyenlegfeltöltés menüpont alatt.

Foglalás lemondása

Sikeres lemondás: Sikeres lemondásnak minősül, ha a foglalásra jogosult ügyfél a lefoglalt időpont előtt legalább 2 órával (120 perc) törli foglalását a Bubbles foglalási rendszeréből. Ez esetben, a korábban a foglalás végrehajtásának időpontjában, a foglalásra jogosult ügyfél érvényes Bubbles fiókjának egyenlegéről levont összeg teljes mértékben visszautalásra kerül az ügyfél Bubbles fiókjának egyenlegére.

Sikertelen lemondás: Sikertelen lemondásnak minősül, ha a foglalásra jogosult ügyfél a lefoglalt időpont előtt kevesebb, mint 2 órával (120 perc) törli foglalását a Bubbles foglalási rendszeréből. Ez esetben, a korábban a foglalás végrehajtásának időpontjában, a foglalásra jogosult ügyfél érvényes Bubbles fiókjának egyenlegéről levont összeg nem kerül visszautalásra az ügyfél Bubbles fiókjának egyenlegére.

Igénybe nem vett, le nem mondott foglalás esetében: Abban az esetben, ha a foglalást végrehajtó, foglalásra jogosult ügyfél nem veszi igénybe az általa lefoglalt szolgáltatást, úgy a foglalás végrehajtásakor, az érvényes Bubbles fiókjának egyenlegéről levont összeg utólagos reklamáció ellenében sem kerül visszatérítésre, mert a gépet a Bubbles a foglalás értelmében fenntartja a foglalást végrehajtó ügyfél számára, így azt más felhasználó semmilyen módon nem tudja elindítani.

Ügyfél csak és kizárólag saját nevére szóló foglalást töröltethet, mondhat le.

Bubbles foglalási rendszerén keresztül lefoglalt szolgáltatás felhasználására vonatkozó előírások:

A Bubbles foglalási rendszerében lefoglalt szolgáltatást (gépet), a kiválasztott mosodában, a foglalt időpont előtt maximum 40 perccel veheti igénybe a foglalást korábban végrehajtó, foglalásra jogosult ügyfél. Az előzőekre abban az esetben nyílik lehetőség, ha Bubbles foglalási rendszerén keresztül lefoglalt szolgáltatás (gép) nincs használatban. Abban az esetben, ha a Bubbles foglalási rendszerén keresztül lefoglalt szolgáltatás (gép) használatban van, Bubbles garantálja, hogy a foglalást korábban végrehajtó, foglalásra jogosult ügyfél legkésőbb a foglalt időpontban használatba veheti a foglalt szolgáltatást (gépet).

A Bubbles foglalási rendszerében lefoglalt szolgáltatást (gépet), a kiválasztott mosodában, a foglalt időpont után maximum 10 perccel veheti igénybe a foglalást korában végrehajtó, foglalásra jogosult ügyfél. A foglalt időpont utáni 10 perc lejártával a foglalás automatikusan törlődik a rendszerből, és a foglalás végrehajtásakor, a foglalást végrehajtó, foglalásra jogosult ügyfél Bubbles fiókjának egyenlegéről levont összeg nem kerül visszautalásra.

A kiválasztott üzletben, a Bubbles foglalási rendszerben előre kiválasztott időpontban, regisztrált vásárlóként bejelentkezve csak az előre lefoglalt szolgáltatást (gépet) veheti igénybe a foglalást végrehajtó, foglalásra jogosult ügyfél. Következő szolgáltatás (gép) felhasználására, csak a korábban lefoglalt szolgáltatás (gép) elindítása után van lehetőség.

Abban az esetben, ha Bubbles foglalási rendszerében lefoglalt szolgáltatás (gép) kapacitását tekintve nem elégséges:

A Bubbles foglalási rendszerén keresztül lefoglalt szolgáltatás (gép) elindítása után, ha az adott üzlet pillanatnyi kapacitása engedi, az ügyfél előre foglalás nélkül, helyszíni – az üzletben található fizető automatán keresztül történő - fizetéssel, igényeinek megfelelően, további szolgáltatás(oka)t (gép(ek)et) indíthat el.

A foglalást végrehajtó, foglalásra jogosult ügyfél saját My.Bubbles fiókján keresztül törölheti a korábban lefoglalt szolgáltatást (gépet), majd az adott üzlet pillanatnyi kapacitásának megfelelően előre foglalás nélkül, helyszíni – az üzletben található fizető automatán keresztül történő - fizetéssel, igényeinek megfelelően, másik (nagyobb kapacitású) szolgáltatás(oka)t (gép(ek)et) indíthat el. Ez esetben, a korábban a Bubbles foglalási rendszerén keresztül foglalt, és a helyszínen törölt szolgáltatás (gép) ára nem kerül visszatérítésre a foglalást végrehajtó, foglalásra jogosult ügyfél érvényes Bubbles fiókjának egyenlegére.

Abban az esetben, ha a Bubbles foglalási rendszerében lefoglalt szolgáltatás (gép) az ügyfélen kívülálló – pl. műszaki - okokból nem vehető igénybe:

Ügyfélszolgálaton keresztül történő hibabejelentést követően az adott üzlet pillanatnyi kapacitásának függvényében Bubbles biztosítja egy azonos vagy nagyobb kapacitású szolgáltatás (gép) használatát. Ha az adott üzlet pillanatnyi kapacitása csak egy nagyobb kapacitású szolgáltatás (gép) felhasználását teszi lehetővé, az árkülönbözet nem kerül a foglalást végrehajtó, foglalásra jogosult ügyfélnek felszámolásra.

Ügyfélszolgálaton keresztül történő hibabejelentést követően amennyiben az adott üzlet pillanatnyi kapacitása nem teszi lehetővé másik szolgáltatás (gép) rendelkezésre bocsátását, Bubbles visszatéríti a korábban a Bubbles foglalási rendszerében foglalt szolgáltatás (gép) árát. Az összeg a foglalást végrehajtó, foglalásra jogosult ügyfél érvényes Bubbles fiókjának egyenlegére kerül jóváírásra.

Kommunikáció

A Bubbles, a Bubbles önkiszolgáló mosoda hálózat rendszerében történő regisztrációkor megadott e-mail címre értesítést küld a Bubbles foglalási rendszerén keresztül végzett foglalással kapcsolatos információkról:

 • sikeres foglaláskor
 • foglalás sikeres törlésekor
 • foglalás sikertelen (határidőt megszegő) törléskor

A Bubbles mobiltelefonos alkalmazás - Android vagy iOS operációs rendszerrel működő készülékekre telepíthető hivatalos Bubbles applikáció – lehetőséget nyújt a foglalási időpontnak a naptár eseményekhez való beillesztéséhez is, melyről így előzetesen emlékeztető érkezik.

Számlázás

A Bubbles foglalási rendszerben végrehajtott foglalással kapcsolatos - a foglalást végrehajtó, foglalásra jogosult ügyfél érvényes Bubbles fiókjának egyenlegén történő - terhelésekről és esetleges jóváírásokról a Bubbles a regisztrációkor megadott e-mail címre értesítést küld.

Számla igénylésére a Bubbles foglalási rendszerben lefoglalt időpontot követően van lehetőség.

Mind a My.Bubbles.hu felületén keresztül, mind a Bubbles mobiltelefonos alkalmazáson (IOS vagy Android) keresztül történő foglalásoknál: az ügyfélnek a szamla@bubbles.hu-ra szükséges elküldenie a foglalásra vonatkozó számlaigényét a foglalásra vonatkozó összes részlettel együtt (üzlet, dátum, időpont, gép) kiegészítve a számlázási adatokkal.

30 napnál régebbi tételekről nem áll módunkban számlát kiállítani.

XII.) Franchise

A Bubbles hálózatán belül egyes mosodák Franchise rendszerben működnek. A Franchise üzletekben a Szolgáltató feladat- és felelősségi körét az érintett Franchise Partner látja el. Az 5-ös pontban megjelenített Bubbles hálózat üzletlistán feltüntetett mosodák közül, az alábbiak Franchise üzletek:

Üzlet neve

irányító  száma

Üzlet címe

Üzemeltető

Sopron

9400

Sopron Selmeczi utca 15-17.

H és H Mosoda Kft.

Szeged

6722

Szeged Mérey utca 13/b

Clean Clothes Kft.

Pécs

7624

Pécs Rókus utca 3/1

Jackal Kft.

Debrecen

4031

Debrecen Kishegyesi út 1-11.

Frendo Norma Bt.

Nyíregyháza

4400

Nyíregyháza Vay Ádám krt. 4-6.

TCSTP RED Kft.

Veszprém

8200

Budapesti út 75.

 

 
XIII.)    Reklamáció, hibabejelentés

A Bubbles működésével kapcsolatos panaszokat, reklamációkat, hibabejelentéseket írásban az info@bubbles.hu email címen áll módunkban fogadni vagy telefonon az Ügyfélszolgálatunkon keresztül (0-24): 06 1 506 0427