Eng

Általános Szerződési Feltételek

DEFINICIÓK, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:

A Bubbles International Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 9027 Győr Kandó Kálmán u. 11-13. cégjegyzékszáma: Cg. 08-10-001871; adószáma: 24786922-2-08; levelezési címe: e-mail címe: info@bubbles.hu, továbbiakban: Bubbles vagy Társaság), ügyfelei, illetve valamennyi igénybe vevő részére a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Bubbles International Zrt. üzleteiben és a www.bubbles.hu honlapon igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó alapvető jogokat és kötelezettségeket. A Bubbles NON-STOP Önkiszolgáló Mosodai - Bubbles NON-STOP Launderette - a szolgáltatást nyújt.

Jelen általános szerződési feltételek a Bubbles valamennyi nyújtott és elérhető szolgáltatásra kiterjednek és irányadóak, feltéve, hogy szerződő felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.


Ügyfél: azok a természetes személyek illetve gazdasági társaságok akik a Bubbles szolgáltatását igénybe veszik. Bubbles fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatást, az üzletszabályzatot, az általános szerződéses feltételeket megváltozassa. Az aktuális ASZF a www.bubbles.hu weboldalon találhatóak. Bubbles szolgáltatások nyújtásának feltétele, hogy az "Ügyfél" elfogadja és teljesítse a szerződéses feltételeket az alábbiak szerint: Kérjük, olvassa el az alábbi feltételeket figyelmesen. Amennyiben az "Ügyfél" használja a Bubbles szolgáltatásainak bármelyikét, azzal egyidejűleg megállapodást köt az alábbi feltételek szerint. Ez a megállapodás szigorúan Bubbles és az Ügyfél között jön létre, és nem képez, sem nem utal semmilyen módon bármilyen kapcsolatra más Felekkel. A Bubbles szolgáltatások használatának feltétele, valamint a kölcsönös előnyök mind Bubbles és az Ügyfél irányába az, hogy alulírott ("Ügyfél") vállalja a következőket:

Tulajdonjog: A Bubbles, Bubbles Laundry és a www.bubbles.hu a Bubbles International Zrt. bejegyzett tulajdoMOSODAI SZOLGÁLTATÁS tárgya és tartalma

Az üzlethelyiségben végzett mosodai szolgáltatás (mosás és szárítás, hajtogatás) felügyelet nélküli önkiszolgáló szolgáltatásnak minősül, a Bubbles gépidőt és technológiát - előre meghatározott folyamatokkal és meghatározott minőségben -  ad bérbe az Ügyfél részére.  Az Ügyfél önállóan helyezi el és veszi ki a szennyest a gépekből, a program kiválasztás, díjfizetés is az Ügyfél által történik az erre kialakított fizetőautomata, BLPS (Bubbles Laundry Payment System) segítségével.

 • Az Ügyfél vállalja, hogy csak mosható elemeket tesz a szennyes tartóba illetve a berendezésekbe. Bubbles tájékoztatja az Ügyfeleket, hogy a mosó- és szárítógépek akár magas hőmérsékleten üzemelhetnek, így a nem megfelelő program kiválasztása károsíthatja a behelyezett ruhát. A mosó- és szárítógépekbe tilos bármilyen személy, élő állat, étel, ital, gyúlékony vagy robbanó anyag illetve egyéb nem ruha és textil behelyezése
 • Az Ügyfél felelős az összes kárért a ruházaton, mosógépen, a szárítógépen vagy bármi máson, amit a szennyes kosárban hagyott tárgy okozott.
 • Bubbles nem felelős, és nem fizet abban az esetben, ha veszteség, kár, vagy lopás következik be a felügyelet nélkül hagyott csomagokban, akár az Ügyfél, akár Bubbles hagyta úgy a ruhákat, amennyiben Bubbles követte a szállítási utasításokat.
 • Bubbles fenntartja magának a jogot, hogy visszautasítsa bármely ruhadarab tisztítását.
 • Bubbles nem garantálja, hogy minden foltot és szennyeződést eltávolít, és nem felel a ruhákban maradt személyes tárgyakért, amik károsodást szenvedhetnek.
 • Bubbles nem vállal felelősséget azokért a ruhákért, amelyek eresztik a színüket, összemennek, egy normál mosás során.
 • Bubbles nem felelős az elveszett tárgyakért, kivéve, ha bizonyított, hogy a Bubbles felelős a veszteségért.
 • Bubbles nem felelős azon ruhákért, amelyek felirata szerint: "csak kézzel mosható" vagy "csak szárazon tisztítható", és nem felel e címkék ellenőrzéséért sem. Kérjük, ellenőrizze ruháit, mielőtt Bubbles szolgáltatásait igénybe veszi.
 • Bubbles megtesz minden szükséges óvintézkedést a titoktartás érdekében, mind az Ügyfél mind a náluk mosott tárgyakat illetően.
 • A szolgáltatás kifizetése a központi fizetőautomatánál (BLPS) történik. Itt lehetőség van készpénzes illetve törzsvásárlói fiókból történő fizetésre. A fizetés a szolgáltatás indítása előtt történik.
 • A mosógépen jelzett idő (mosási idő) tájékoztató jellegű. A kezdetkor a tiszta mosási időt jelzi a gép, a teljes mosási időtartam függ a textilek vízfelvevő képességétől, a víz töltési és ürítési időtől. A hátralévő időt a gép ezen adatok függvényében módosíthatja.
 • A szárítógépek alapértelmezett szárítási időtartama 37 perc. A 37 perces időtartam átlagos ruhaneműknél és megfelelő töltöttségnél jellemzően elégséges a teljes szárításra. A Bubbles nem garantálja, hogy a 37 perces szárítás minden típusú textíliánál elegendő a teljes szárításra. A szárítás hatékonysága függ a betöltött textilek minőségétől, mennyiségétől valamint a centrifugálás után visszamaradt nedvesség mértékétől. Abban az esetben ha az Ügyfél kizárólag a szárítási szolgáltatást veszi igénybe, úgy a szárítás hatékonyságáért Bubbles semmilyen felelősséget nem vállal. 
 • Bubbles fenntartja a jogot, hogy a techológia beállításokat (programokat, mosási illetve szárítási időket) előzetes hozzájárulás kérése nélkül változtathassa.

 

FIZETÉSI MÓDOK

Az Ügyfél a üzlethelyiségben elhelyezett fizetőautomatánál (BLPS) fizeti ki a kiválasztott szolgáltatást. A szolgáltatás kifizetése készpénzben történik vagy a Bubbles törzsvásárlói fiókokban feltöltött előleg terhére. A fizetőautomata 50, 100, 200 Ft-os érméket valamint 500, 1000, 2000 Ft-os bankjegyeket fogad el. A berendezés bizonyos összeghatárig automatikusan visszaad. A fizetés után a fizetőautomata kérésre nyugtát nyomtat. A BLPS fizetőautomatánál lehetőség van a regisztrált, személyes Törzsvásárlói fiók egyenlegének feltöltésére, amelynek segítségével kedvezményesen vehető igénybe a szolgáltatás. Amennyiben a szolgáltatásról ÁFÁ-s számlát szeretne, úgy a nyugtát postai úton küldje meg a cégnévvel, címmel, kapcsolattartó nevével, telefonszámával valamint email címével az Bubbles International Zrt.  (1131 Budapest, Babér utca 1-5.) címre, vagy scannelt emailen az szamla@bubbles.hu címre. A számlát postai úton vagy elektronikus formában küldjük meg. Nyugta nélkül sajnos nem áll módunkban utólagosan számlát kiállítani. A Törzsvásárlói fiók egyenlegfeltöltésével és számlaigényléssel kapcsolatos szabályzatot a Törzsvásárlói program működési szabályzatában tekintheti meg. KÉRJÜK, HOGY A FIZETÉSNÉL FOKOZOTTAN ÜGYELJEN A GÉP MELLETTI TÁJÉKOZTATÓBAN FOGLALTAK VALAMINT A HELYES SORREND BETARTÁSÁRA. Amennyiben mégis gondja támadna a fizetéssel vagy nem a megfelelő módon járt el, úgy kérjük jelezze a problémát kollégánknak az info@bubbles.hu email címen. Az email-ben tüntesse fel a nevét, elérhetőségeit, az esemény rövid leírását és az időpontot.

A hibás kezelésből vagy a gép meghibásodásából adódó díjat visszatérítjük az Ügyfélnek. A programok kiválasztása és a fizetés lebonyolítására kb. 3 perc áll rendelkezésre. Amennyiben nem a helyes sorrendben történik a fizetés vagy időtúllépés van, úgy előfordulhat, hogy a mosási/szárítási programért újból kell fizetni! A szolgáltatások árai aktuális árak. A Bubbles fenntartja a jogot, hogy az árakat előzetes egyeztetés és közlés nélkül változtassa. Az aktuális árak a weboldalon illetve az üzletben is kiírásra kerülnek. A Bubbles fenntartja a jogot, hogy a készpénzes illetve a szolgáltatások törzsvásárlói árait is előzetes értesítés nélkül változtassa.

FIGYELEM, AMENNYIBEN VÉLETLENÜL ROSSZ GÉPET VÁLASZTOTT KI ÉS AZT FIZETTE KI A FIZETŐAUTOMATÁN KERESZTÜL, KÉRJÜK, HOGY AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATON AZONNAL JELEZNI SZÍVESKEDJENEK. AMENNYIBEN A HIBÁT NEM JELZI 15 PERCEN BELÜL, ÚGY SAJNOS NEM TUDJUK JÓVÁÍRNI AZ ÖSSZEGET, ÍGY ISMÉTELTEN KI KELL FIZETNI AZ ÖSSZEGET.

MOSÁSI FOLYAMAT LEÍRÁSA

Az üzlethelyiségben különböző töltőkapacitású mosógépek állnak rendelkezésre. Amennyiben a mosógép szabad, úgy az Ügyfél a szennyes ruhát betölti, majd az ajtót bezárja. Ezután a mosógép érintőképernyős vezérlő egységén kiválasztja a megfelelő programot. A program kiválasztása után a fizetőautomatán a lépéseket végigköveti, majd elindítja a kiválasztott gép ikonját és a gép utasításait követve kifizeti a szolgáltatást. Amennyiben a szolgáltatás kifizetése sikeresen megtörtént a kiválasztott program automatikusan elindul. Az előre beállított programok optimalizálva vannak a legjobb mosási teljesítmény elérése érdekében. A szükséges mosó- és egyéb vegyszerek adagolása teljesen automatikusan történik. A Bubbles kifejezetten professzionális vegyszereket használ (előmosószer, mosószer, lugosító, öblítő és fertőtlenítőszer). A legjobb mosási eredmény érdekében nem szabad a gépeket a névleges kapacitásnál jobban megtölteni. Bubbles nem vállal felelősséget a "túltöltés" okozta mosási eredmény miatt. A mosógépbe az Ügyfél nem használhat saját vegyszert.

A SZÁRÍTÁSI FOLYAMAT LEÍRÁSA

Az üzlethelyiségben különböző töltőkapacitású szárítógépek állnak rendelkezésre. Amennyiben a szárítógép szabad, úgy az Ügyfél a kimosott ruhát betölti, majd az ajtót bezárja. Ezután a vezérlő egységén kiválasztja a megfelelő programot, majd a BLPS fizetőautomata érintőképernyős vezérlő egységén végigköveti a javasolt procedúrát és megnyomja a kiválasztott gép ikonját, majd tovább követve a gép utasításait kifizeti a szolgáltatást. Amennyiben a szolgáltatás kifizetése sikeresen megtörtént a kiválasztott program automatikusan elindul. Az előre beállított programok optimalizálva vannak a legjobb szárítási teljesítmény elérése érdekében. A szárítógép ajtaja a szárítási program futása alatt is kinyitható, így lehetőség van a ruhák folyamatos ellenőrzésére. Ilyenkor a gép automatikusan leáll. Az ajtó becsukását követően a kiválasztott program tovább folytatódik. A szárítógép magas hőfokon dolgozik, így mikor kinyitja az ajtót figyeljen arra, hogy a dob illetve a ruhák melegek lehetnek!.

Bubbles üzletek

Az üzlet felügyelet nélküli, automata önkiszolgáló üzemben működik. Az esetlegesen jelen lévő személyzet kizárólag a segítségnyújtást és adminisztrációt végez valamint elvégzi a szükséges takarítást és karbantartást. Az Ügyfél kényelme érdekében az üzletben kisgyermeknek játszósarkot alakítottunk ki, melynek használata kizárólag az Ügyfél felelőssége. Kérjük, hogy a játszósarkot a rendeltetési módnak megfelelően használják és ne hagyják gyermeküket felügyelet nélkül. Az üzletben kávé és üdítőautomata kerülhet kihelyezésre melyek pénzbedobós rendszerűek. Az üzletben zárt rendszerű kamerás megfigyelés és riasztórendszer működik, mely az vagyon és balesetbiztosítást szolgálja. A Bubbles az üzletekben készült kamera felvételekkel kapcsolatos szabályzatát és irányelveit tekintse meg Bubbles adatkezelési szabályzatában. A berendezéseket mindenki saját felelősségére használhatja. A mosó- és szárítóberendezéseket kiskorú kizárólag szülői felügyelet mellett használhatja. A Bubbles nem vállal felelősséget az őrizetlenül hagyott gépből történő esetleges lopásból adódó károkért

RUHÁZAT ÓVÁSA, HIÁNYZÓ VAGY SÉRÜLT ÁRU:

Bubbles mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a mosás, szárítás és hajtogatás szolgáltatások magas színvonalát. Bubbles súly alapján fogadja az Ügyfél összes ruháját és nem darabonként számítja a díjat. Bubbles időkorlát miatt nem olvassa a gyártó által ajánlott kezelési és mosási / szárításra vonatkozó címkéket. Bubbles csak professzionális elöl tölthető mosógépeket használ rendkívül gyors és hatékony mosási szolgáltatáshoz. A Bubbles kizárólag saját mosó, öblítő és fertőtlenítőszereket használ, melyeket a beszállítóval közösen a lehető legjobb mosási teljesítmény eléréséhez állít be, egyúttal ügyelve, hogy a ruhák a leggondosabb kezelést kapják. A Bubbles nem járul hozzá, hogy az Ügyfél saját vegyszerrel végezze a mosást. Bubbles nem vállal felelősséget a normál elhasználódásért, zsugorodásért vagy szakadásért a mosás és szárítás során. Bubbles nem vállal felelősséget a "különleges ellátást" igénylő illetve kényes ruhadarabokra, amelyeket különös figyelemmel kell tisztítani. Bubbles fenntartja magának a jogot, hogy visszautasítsa bármely ruhadarab tisztítását. Bubbles nem garantálja az összes folt és szennyeződést eltávolítását. Bubbles nem vállal felelősséget bármely személyes illetve nem mosható tárgy (mint például: pénz, ékszer vagy bármi más) elvesztésére vagy rongálódására, amik a ruhákban vagy táskákban maradnak.

KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK, VAGY HIBA BEJELENTÉS

Írja meg kérdését, észrevételét az info@bubbles.hu címre.

 

Bubbles Törzsvásárlói Program

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

 Bevezető rendelkezések

 A Bubbles törzsvásárlói program kizárólagos tulajdonosa és kezelője a Bubbles International Zrt. (székhelye: 9027 Győr Kandó Kálmán u. 11-13. cégjegyzékszáma: Cg. 08-10-001871; adószáma: 24786922-2-08; a továbbiakban: Bubbles) A Bubbles International  zRt. a Bubbles törzsvásárlói Program működési feltételeit egyoldalúan, a jelen Működési Szabályzat szerint állapítja meg.

 Fogalmak

 A jelen Működési Szabályzatban az alábbi nagybetűs fogalmak az itt meghatározott jelentéssel bírnak:

Bubbles üzletek: A Bubbles International Zrt. vagy szerződött Franchise Partnereinek által Magyarországon üzemeltettet önkiszolgáló mosodai szolgáltatást biztosító üzletek, amelyeknek engedélye van a Bubbles márkanév használatára. A Bubbles üzletek listája megtalálható a weboldalon.

Weboldal: A Bubbles International Zrt. által bejegyzett domain név alatt üzemeltettet internetes oldal, amely elérhető: www.bubbles.hu vagy a my.bubbles.hu címen.

Bubbles: Bubbles International Zrt.

Törzsvásárló = Törzsvendég = Tag

 Működési Szabályzat

-  A Működési Szabályzat mindenkor hatályos és irányadó szövege a Bubbles weboldalon érhető el.

- A Bubbles a Működési Szabályzatot bármikor módosíthatja. A Működési Szabályzat módosítása annak a Weboldalon történő közzétételével hatályosul. A Bubbles fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos változások esetén akár más módon is tájékoztatást nyújtson a Működési Szabályzat változásáról. Amennyiben a Törzsvásárló a Működési Szabályzat módosítását követően használja a Bubbles Törzsvásárlói programot, a használattal egyidejűleg a Működési Szabályzat módosítását is elfogadja.

 Regisztráció

A Bubbles törzsvásárlói program tagja lehet bármely olyan jogi vagy 18 évet betöltött természetes személy, aki vállalja, hogy a törzsvásárlói programba regisztrációval jelentkezik és elfogadja a Bubbles regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelési szabályzatát. A Bubbles regisztrált felhasználóinak személyes elektronikusfiókot hoz létre. A regisztráció a Bubbles üzletek található fizetőautomatán (BLPS - Bubbles Laundry Payment System) történik. A regisztráció során a felhasználók megadják személyes adataikat, név, telefonszám, születési év és e-mail cím. A regisztráció során minden felhasználó egyedi azonosítót és pin kódot kap a fiókjához.

 Regisztráció érvényessége, törlése és megszűnése:

A Bubbles törzsvásárlói programban személyes fiókok regisztrációja visszavonásig érvényes. A regisztráció törlését kezdeményezheti a regisztrációt elindító tulajdonos vagy maga a Bubbles, abban az esetben, ha a tulajdonos nem tartotta be a Bubbles törzsvásárlói fiók használtára vonatkozó szabályzatokat.

A regisztráció törlését az adatkezelési szabályzatban leírtak alapján az info@bubbles.hu e-mail-re küldött levéllel kezdeményezheti a törzsvásárlói fiók tulajdonosa. A regisztráció törlése 10 munkanapon belül történik meg.

Amennyiben a regisztráció törlését a Bubbles kezdeményezi, úgy a regisztrációhoz megadott e-mail címre tájékoztatást küld a törzsvásárlói fiók tulajdonosának a törlés tényéről. A Bubbles a levél elküldésétől számított 10 munkanapon belül törli a törzsvásárlói fiókot.

Egy e-mail címmel, csak 1 törzsvásárló fiók regisztrálható. A külön-külön e-mail címmel regisztrált törzsvásárlói fiókok nem összevonhatóak.

 Bubbles Törzsvásárlói program leírása:

Az egyedi azonosító és PIN kód segítségével bármelyik Bubbles üzletben, a BLPS fizetőautomatán keresztül elérheti személyes törzsvásárlói fiókját. A Bubbles törzsvásárlók személyes fiókjukban lehetőségük van előleget feltölteni, a befizetett előleg terhére igénybe vehetik a Bubbles üzletek szolgáltatásit (mosás és szárítás) vagy módosíthatják személyes adataikat. A Bubbles törzsvásárlói fiókból megrendelt szolgáltatásokat (mosás és szárítás) a regisztrált törzsvendégek kedvezményesen használhatják a feltöltött egyenlegük terhére. Ha az elérhető egyenleg nem elegendő a szolgáltatás ellenértékének kifizetéséhez, akkor először szükséges az egyenleg feltöltése. Fizetéskor, az esetleges visszajárót a gép automatikusan az egyenlegedre írja jóvá! A Bubbles a törzsvásárlókat kedvezmény mértékéről a www.bubbles.hu weboldalon vagy az üzletben elhelyezett információs szóróanyagokon tájékoztatja.

A törzsvásárlóknak biztosított szolgáltatások és előnyök kizárólag akkor érhetőek el, ha a törzsvendég szolgáltatás igénybevétele vagy megrendelése előtt belép a saját törzsvásárlói fiókjába.

Az egyenleg feltöltéshez a vendégnek minden esetben be kell lépni a saját regisztrált törzsvásárlói fiókjába. Az előleg feltöltése a Bubbles üzletekben található BLPS fizető automatákon készpénzzel történik. A fizetőautomaták 10,20, 50, 100 és 200 Ft-os érmétek és 500, 1000, 2000, 5000, 10'000 és 20'000 Ft-os bankjegyeket fogadnak el. A feltöltött előlegeket a Bubbles az ügyfelek regisztrált fiókjában írja jóvá és értéküket Ft-ban tartja nyilván. A Bubbles a feltöltött egyenlegekről elektronikus számlát állít ki, amelyet a regisztrál e-mail címre küldd el.

 Bubbles On-line törzsvásárlói fiók:

A Bubbles törzsvásárlói programjába regisztrált vendégek www.my.bubbles.hu weboldalon keresztül is elérhetik személyes fiókjukat. A weboldalon a törzsvásárló fiók regisztrációjához kapott 4 betűs monogram és pin kód segítségével léphetnek be személyes fiókjukba. A weboldalon keresztül használt törzsvásárlói fiókban a regisztrált felhasználók feltölthetik előleg egyenlegüket, megváltoztathatják személyes adataikat, számlázási címet adhatnak meg és megtekinthetik a Bubbles Önkiszolgáló mosodáiban a törzsvásárlói fiókból indított szolgáltatások listáját. A számlázási cím megjelölésével a vendégek a törzsvásárlói fiókban tudnak ÁFÁ-s számlát kérni a szolgáltatásról.

A személyes Bubbles Törzsvásárlói fiók előleg egyenlegét bankkártyás fizetéssel is feltölthetik 5-, 10-, 20-, és 50 ezer Ft értékben. A bankkártyás feltöltés személyes törzsvásárlói fiók egyenlegfeltöltés menüpontjában érhető el.  A bankkártyás fizetés Braintree, PayPal, Comodo és MKB Bank  rendszerén keresztül történik.

A törzsvendégek a személyes fiókjukban a vásárlás kizárólag a saját tulajdonú bankkártyával kezdeményezhetik, amelynek megfelelését a Bubbles nem ellenőrzi.

A Bubbles a bankkártyás egyenleg feltöltés során semmilyen költséget nem számol fel. A bankkártyás fizetési folyamatban az internetes vásárlás esetleges banki költségeiről érdeklődjön kártyakibocsátó bankodnál.

A my.bubbles.hu oldal személyes törzsvásárlói fiókjában feltöltött egyenleg a Bubbles bármely magyarországi önkiszolgáló mosodájában felhasználható. Az elérhető egyenleg értéke készpénzre nem váltható és a személyes törzsvásárlói fiók törléséig elérhető.

Bankkártyás feltöltés esetén a fizetés után azonnal jóváírásra kerül az egyenleg a törzsvásárlói számlán. Ha ez néhány percen belül nem történik meg, akkor a hibát jelezze az info@bubbles.hu e-mail címen.

A my.bubbles.hu-n keresztül elérhető törzsvásárlói fiókban lehetőség van számlázási adat megjelölésre és igény szerint a szolgáltatások igénybevétele alapján a megjelölt számlázási címre ÁFÁ-s számlát állít ki a Bubbles. Az Áfás számlát a szolgáltatás igénybevétele után legkésőbb 30 nappal jelezni kell.

 Törzsvásárlói szolgáltatások teljesítése

A törzsvásárlói fiókot használó vendégek ugyanazokat a szolgáltatásokat és ugyanazon minőségben vehetik igénybe a Bubbles üzletekben, mint bármely más Bubbles vendég.

A Bubbles Törzsvásárlói Program tulajdonosa a Bubbles International Zrt. A törzsvásárló programban regisztrált vendégek a Bubbles Zrt-vel szerződnek és tőle rendelik meg a Bubbles önkiszolgáló mosodai szolgáltatásokat (mosás és szárítás). A Bubbles törzsvásárlói fiókban megrendelt szolgáltatások teljesítését annak az üzletnek az üzemeltetője végzi el, és egyben felelős a szolgáltatás minőségért, ahol a Bubbles Törzsvásárlói Programban regisztrált vendég megrendelte a szolgáltatást.

A Bubbles üzletek egyes üzemeltetői a működési szabályzat 1 számú mellékletében találhatóak meg.

 Bubbles Törzsvásárlói Személyes Fiók használata és Felelősségvállalás

A Bubbles Törzsvásárlói Programban regisztrált személyes fiókot, kizárólag annak tulajdonosa vagy a tulajdonos által megjelölt személyek használhatják. Amennyiben a törzsvásárlói fiókkal visszaélés történik a Bubbles International Zrt. eljárást kezdeményezhet.

A Bubbles Int. Zrt. nem vállal felelősséget a jogtalanul megszerzett belépési adatok jogtalan felhasználásából eredő károkért.

Amennyiben a regisztrált felhasználó elfelejtette  belépési adatait, akkor a regisztrációban szereplő e-mail címről kezdeményezheti annak újraküldését a Bubbles-től az info@bubbles.hu e-mail címen.

 1. A BUBBLES TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA, SZÜNETELTETÉSE, FELFÜGGESZTÉSE, MEGSZÜNTETÉSE, SZEMÉLYES FIÓKOK EGYENLEGEINEK ÉRVÉNYESSÉGÉNEK HATÁRIDEJE
 2. a) A Bubbles Zrt. a Bubbles Törzsvásárlói Programot bármikor jogosult módosítani, szüneteltetni, vagy felfüggeszteni.
 3. b) A Bubbles Törzsvásárlói Program megszüntetéséről szóló közleményt a Bubbles - a befejezést megelőzően legalább 60 nappal - a Weboldalon és a Bubbles üzletekben jól láthatóan kihelyezi. A közleménynek tartalmaznia kell a megszűnés lényeges feltételeit és a Bubbles Személyes Törzsvásárlói fiókok egyenlegek beváltásának végső határidejét.
 4. c) A Bubbles az 1 évnél (365 napnál) régebben nem használt törzsvásárlói fiók egyenlegét tárgyév december 31. napján törli, ezt az egyenleget a törlést követően a Törzsvásárló már nem használhatja fel.

 MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MEGSZEGÉSE

 Amennyiben a Tag a Működési Szabályzat feltételeit megszegi, a Bubbles Zrt. jogosult akár együttesen, akár külön-külön, akár a Működési Szabályzatban meghatározott egyéb következményekkel együtt az alábbi következményeket alkalmazni:

-  a Bubbles Törzsvásárló Program használatát felfüggeszteni;

-  a Bubbles Törzsvásárló Programból a Tagot kizárni;

- Bubbles Törzsvásárló Program személyes fiókját érvényteleníteni és az egyenlegéről az előleget törölni.

 KOMMUNIKÁCIÓ

A Bubbles fenntartja a jogot, arra hogy egyes, a Bubbles Törzsvásárló Program működésével, működtetésével kapcsolatos információkat a Tag részére közvetlenül megküldjön a Tag személyes online fiókjában megadott adatkezelési profiljának beállításaitól függetlenül, a Tag által megadott kapcsolattartási módok bármelyikén. Ilyen információk lehetnek különösen, de nem kizárólagosan a Működési Szabályzattal, a Tag egyenlegével, a Tag személyes fiókjához tartozó belépési adatokkal kapcsolatos értesítések, közlések, tények.

 Panaszkezelés és békéltető testület

A Bubbles törzsvásárlói Programmal kapcsolatos kérdéseket, kéréseket, esetleges panaszokat az info@bubbles.hu címre kérjük megküldeni. A Bubbles 15 munkanapon belül válaszol a megkeresésekre.

Amennyiben a Bubbles Törzsvásárlói Programban résztvevő Tag és a Bubbles közötti vitás ügyet a Tag bírósági eljáráson kívüli kívánja rendezni, az alábbi békéltető testület előtt indíthat eljárást.

1./ sz. melléklet

Üzlet neve

Üzlet irányító  száma

Üzlet címe

Üzemeltető

Cézár Ház

1133

Budpest Bessenyei utca 16.

Bubbles International Zrt.

Vaskapu

1097

Budapest Vaskapu utca 9.

Bubbles International Zrt.

Tél utca

1043

Budapest Tél utca 3-7.

Bubbles International Zrt.

Sun Palace

1036

Budapest lajos utca 93-99.

Bubbles International Zrt.

Corvin

1082

Budapest nagytemplom utca 33.

Bubbles International Zrt.

Király

1061

Budpapest Paulay Ede utca 3.

Bubbles International Zrt.

Fehérvári

1116

Budapest Fehérvári út 168-178.

Bubbles International Zrt.

Boglár

1039

Budapest Boglár 3-5.

Bubbles International Zrt.

Kispest

1191

Budapest Fő utca 3.

Bubbles International Zrt.

Érd

2030

Érd Angyalka utca 1.

Bubbles International Zrt.

Baross

1203

Budapest Baross utca 5.

Bubbles International Zrt.

Nádorliget

1117

Budapest Nádorliget u. 5.

Bubbles International Zrt.

Bakancsos

1173

Budapest Bakancsos u. 5.

Bubbles International Zrt.

Jégpalota

1048

Budapest Homoktövis u. 1.

Bubbles International Zrt.

Újhegyi

1108

Budapest Újhegyi sétány 18.

Bubbles International Zrt.

Garay

1076

Budapest Garay tér 20.

Bubbles International Zrt.

Őszike

1039

Budapest Őszike u. 1.

Bubbles International Zrt.

Szfehérvár

8000

Székesfehérvár József Attila út 2/e

Bubbles International Zrt.

Gazdagrét

1118

Budapest Törökugrató u. 2.

Bubbles International Zrt.

Csepel

1212

Budapest Rákóczi Ferenc út 144.

Bubbles International Zrt.

    


 

Bubbles Adatkezelési szabályzat


1. A jelen Szabályzat rögzíti a BUBBLES International Zártkörűen Működő Részvénytársaságra ("Társaság") vonatkozó adatvédelmi és -kezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a Társaság magára nézve kötelezőnek ismer el.

Jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe az alábbi jogszabályokat:
. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
. a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 1992. évi LXVI. törvény;
. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.
. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései
A Társaság adatvédelmi nyilvántartási azonosítói, amely alapján a NAIH (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) a Bubbles International Zrt-t, mint Adatkezelőt, nyilvántartásba vette: NAIH-92504/2015 és NAIH-97683/2016.
A jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát, tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi és webes feldolgozása során (adatvédelem).

2. Fogalom meghatározások

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely, az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;
Adatkezelő: a Társaság (székhelye: 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.);
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adattovábbítás: a Személyes Adatot meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;
Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;
Felhasználó/Ügyfél: az a természetes személy, aki a Társaság üzletében a fizető automatán, a Társaság honlapján (www.bubbles.hu), vagy a my.bubbles.hu törzsvásárlói oldalon regisztrál.
Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése; Nyilvánosságra hozatal: a Személyes Adat bármely harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

3. A kezelt Személyes Adatok köre

3.1 A Felhasználó döntése alapján megadható adat:
e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely, születési hely és idő, a Felhasználó által igénybevett szolgáltatás, a Felhasználó által alkalmazott fizetési mód, a Felhasználó vásárlásainak tételösszege, a Felhasználónak a törzsvásárlói program keretében létrehozott törzsvásárlói azonosítója, a felhasználó felhasználási időszakai.
3.2 A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.
3.3 A Társaság,a testre szabott kiszolgálás érdekében, a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. "cookie"-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjén a cookie-k alkalmazásának letiltását. A cookie-k alkalmazásának letiltásával egyidejűleg, a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie-k nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. A Társaság, a Felhasználók webes hirdetéseken keresztüli eléréshez, igénybe vehet külső szolgáltatókat, mint a facebook és agoogle adwords platformok, amelyek szintén cookie-k segítségével építenek adatbázist a későbbi hirdetések (remarketing) Felhasználókhoz való eljuttatásának érdekében.
3.4 A Társaság üzleteiben automatikusan rögzítésre kerülő adatok: A Bubbles üzletekben elektronikus megfigyelő rendszer működik, amelynek képi adatai a vállalat saját számítástechnikai rendszerébe kerülnek rögzítésre, minden esetben az adott helyszínen. A rögzített adatokat az ebben illetékes kollégák használhatják fel. Az adatok további feldolgozásra nem kerülnek.
3.5 A my.bubbles.hu oldalon elérhető személyes törzsvásárlói fiókok egyenleg feltöltéséhez rendelt bankkártyás fizetési szolgáltatás partnerszolgáltatókon keresztül történik. A Bubbles a közvetlen bankkártya adatokat a rendszerében nem tárolja. A kártyaadatok vagy visszafordíthatatlanul törlődnek rendszerünkből, vagy kódolva tárolásra kerülnek, esetleges tisztességtelen tevékenységek felderítése céljából.

4. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1 Az Adatkezelésre a bubbles.hu és a my.bubbles.hu internetes oldalon található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt Személyes Adataik felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
4.2 Az Adatkezelés célja a bubbles.hu és a my.bubbles.hu URL alatt nyújtott szolgáltatások biztosítása, továbbá, hogy a Társaság jogszabályon vagy valamely Szerződésen alapuló jogait és kötelességeit gyakorolja; a Felhasználókat és az Ügyfeleket azonosítsa, egymástól megkülönböztesse; a Felhasználók, valamint az Ügyfelek adatait statisztikai célokra és hirdetési tevékenysége (remarketing kommunikáció) során felhasználja; a Felhasználók, valamint az Ügyfelek részére reklámüzeneteket küldjön. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükségszerűen megadandó Személyes Adatok köre a vonatkozó szolgáltatások leírásánál található.
4.3 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja a Társaság internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése - beleértve a Google adwords és facebook hirdetéseket - a statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Társaság weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.
4.4 Az elektronikus megfigyelő rendszer automatikusan rögzített adatainak felhasználási célja az üzlet állapotának és biztonságának felügyelete. A kép- és hangfelvétel rögzítés, felhasználás és megőrzés szabályaira, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései, továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (Info tv.) rendelkezései alkalmazandók. Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére az Szvtv. 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti, kifejezett hozzájárulás alapján, az alábbiakban részletezetteknek megfelelően, az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása céljából kerül sor. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül, a jelen tájékoztató ismeretében, a kamerával megfigyelt helyiségbe, történő belépés A kezelt adatok köre: a felhasználók / ügyfeleka kép felvételeken látszódó arcképmása.
4.5 Az Adatkezelő nem jogosult a Személyes Adatokat a jelen Szabályzatban foglaltaktól eltérő célokra felhasználni. Személyes Adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő átadása - a kötelező törvényi előírást kivéve - kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
4.6 Adatkezelő a kezelt Személyes Adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az átadó Felhasználó felel. Bármely Felhasználó az e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Kizárólag azt a Felhasználót terheli mindennemű felelősség a megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggésben, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. Az adatkezelés elvei

5.1 A Személyes Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.
5.2 A Személyes Adatokat csak a törvénnyel összhangban, jelen Szabályzatban meghatározott célra lehet tárolni, és attól eltérő módon történő felhasználása tilos.
5.3 A Személyes Adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.
5.4 A Személyes Adatok tárolása olyan módon történik, amely az érintett Felhasználó azonosítását csak a tárolás céljához szükséges időtartamban teszi lehetővé.
5.5 Adatkezelő köteles minden szükséges biztonsági intézkedést megtenni az automatizált adatállományokban tárolt Személyes Adatok védelme érdekében, a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, a véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

6. Adatvédelmi irányelvek

6.1 A Társaság szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes Adatokat a Társaság az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten jogosult felhasználni.
6.2 A Társaság, mint Adatkezelő, vállalja, hogy a birtokába jutott Személyes Adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja.
Az adatátadás tekintetében, a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képeznek az alábbiak:
a. az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, amely az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat; illetőleg
b. a rendelkezésre álló e-mail címeket a Társaság a személyre szabott kommunikáció kialakítása és továbbítása érdekében, a Google Adwords és facebook szolgáltatók platformjainak adatbázisaiban történő beazonosításhoz használja, amely során a Társaság a Google Adwords és a Facebook szolgáltatójával megosztja a rendelkezésre álló e-mail címeket, mindaddig amíg a Felhasználó másképp nem nyilatkozik.
6.3 A Társaság bizonyos esetekben - bírósági, vagy hatósági megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt, a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. - jogosult harmadik személyek számára hozzáférhetővé tenni az érintett Felhasználó elérhető adatait.
6.4 A Társaság rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek összekapcsolása a Felhasználók által a regisztrációkor megadott Személyes Adatokkal vagy más honlapok illetve szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal tilos.
6.5 A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy Felhasználói bármely Személyes Adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztat az Adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Társaság felhívja a Felhasználó figyelmét az Adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező Adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az Adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Felhasználó jogosult tájékozódni az Adatkezelés céljáról, és arról, hogy a Személyes Adatokat kik kezelik, illetve kik dolgozzák fel.
6.6 Minden olyan esetben, ahol a szolgáltatott Személyes Adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, a Társaság köteles a Felhasználót tájékoztatni, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezni, illetőleg köteles lehetőséget biztosítani számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
6.7 A Társaság, mint Adatkezelő, az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Társaság kötelezi magát, hogy semmilyen jogkövetkezményt nem érvényesít azon Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
6.8 A Társaság kötelezi magát arra, hogy gondoskodik a Személyes Adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt Személyes Adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelességet vállal arra, hogy a fenti kötelezettségét minden olyan harmadik személlyel meg- és elismerteti, akinek a Személyes Adatok továbbításra vagy átadásra kerülnek.
6.9 Ha a Személyes Adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő Személyes Adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a Személyes Adatot az Adatkezelő jogosult kijavítani, helyesbíteni.
6.10 Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a Személyes Adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes Adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes Adat törlését kizárta.
6.11 A kezelt Személyes Adat helyesbítéséről, zárolásáról ill. törlésé,ről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

7. Az adatkezelés időtartama

7.1 A Felhasználó által megadott Személyes Adatokat az Adatkezelő mindaddig jogosult kezelni, amíg a Felhasználó - az adott felhasználói névvel - nem törli a regisztrációját. A törlés időpontja legkésőbb a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10. munkanap. Jogellenes, megtévesztő Személyes Adat használata esetén, vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén, az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni. Ugyanakkor bűncselekmény vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén, jogosult a Személyes Adatokat a vonatkozó folyamatban levő eljárás időtartamára is megőrizni.
7.1 A Felhasználó által megadott Személyes Adatokat - abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatáshoz kapcsolódó regisztrációját nem törli - a Társaság, mint Adatkezelő, addig jogosult kezelni, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A Személyes Adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10. munkanapon belül kerül sor.
7.2 A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra. A Társaság biztosítja, hogy ezen automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói Személyes Adatokkal - a kötelező jogszabályi előírásokat kivéve - össze nem kapcsolhatók.
7.3 Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 0-24 órában, megszakítás nélkül, üzemel. A felvételeket az üzletekben található digitális rögzítő egységek legfeljebb 3 munkanapig tárolják.

8. Rendelkezés Személyes Adatokkal

8.1 Személyes Adatokban bekövetkezett változás, illetve a Személyes Adatok törlése iránti igény a szolgáltatás belső levelező rendszerén küldött levélben kifejezett, írásbeli nyilatkozattal közölhető. A Személyes Adatok törlésére vagy módosítására vonatkozó kérelem csak arról az e-mail címről indítható vagy kezdeményezhető, amelyre vonatkozóan a törlési vagy módosítási kérelem benyújtásra került. A hírlevelek küldése az info@bubbles.hu e-mail címre küldött levéllel oldalon található felhasználói felület beállításainak módosításával mondható le vagy a hírlevélben elérhető URL-n keresztül vonhatja vissza ezen regisztrációját a felhasználó. A hírlevélről vagy egyéb levelező listáról való törlési kérelem eljuttatható postai úton is a Társaság részére, a következő postacímre küldött levélben: Bubbles International Zrt. 1131 Budapest, Babér utca 1-5., 6. em.
8.2 Egyes Személyes Adatok módosítása történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon való módosítással is.
8.3 Személyes Adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
8.4 A Felhasználóknak lehetősége van a Google által használt cookie-k letiltására, amelynek részleteit és beállításait az alábbi webcímen érhetik el: http://www.google.com/settings/ads. Továbbá egyéb külső szolgáltatók által használt cookie-k letiltására is lehetőség van a következő oldalon végzett beállításokkal: http://www.networkadvertising.org/choices/.

9. Adatfeldolgozás

A Társaság külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt Személyes Adatokat maga dolgozza fel.

10. Adattovábbítás lehetősége

10.1 A Társaság, mint Adatkezelő, jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes Adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Adatok Továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen jellegű adattovábbításból eredően Adatkezelőt felelősség nem terheli.
10.2 Amennyiben a Társaság a bubbles.hu és a my.bubbles.hu oldalon található tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt Személyes Adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás beszerzése nélkül jogosult átadni további kezelésre. Ezen Adattovábbítás kizárólag a már regisztrált Felhasználók regisztrációjának folyamatosságát szolgálhatja, azonban a jelen Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.
10.3. A my.bubbles.hu oldalon elérhető személyes törzsvásárlói fiókok egyenleg feltöltéséhez rendelt bankkártyás fizetési szolgáltatója a Braintree, amely a PayPal rendszerét használja a bankkártyás tranzakciók lebonyolítására. A Bubbles számlavezető bankja és bankkártyás fizetési szolgáltatásban partnere az MKB Bank. A Társaság nem tárol a bankkártya adatokat, azok kizárólag a bank biztonságos rendszerében kerülnek rögzítésre. Így a bankkártyás fizetés során az Felhasználók bankkártya adatai a Társaság my.bubbles.hu weboldalán nem kerülnek rögzítésre.

11. Jelen Szabályzat módosítása

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szabályzatot egyoldalúan bármikor módosítsa. A Szabályzat módosítását követően valamennyi Felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni köteles. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésükre nincs szükség.

12. A Felhasználók jogai az Adatkezelő által kezelt Személyes Adataikkal kapcsolatosan

12.1 Személyes Adataik kezeléséről a Felhasználók a Társaságtól, mint Adatkezelőtől, bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@bubbles.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes Adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.
12.2 Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül köteles írásban tájékoztatást adni. E-mail esetén a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

13. Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit az Infotv., valamint az 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen Személyes Adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.). Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az info@bubbles.hu e-mail címen.